Przeskocz do zawartości głównej

Łączenie ze źródłami danych w edytorze ładowania danych

Połączenia do danych w edytorze ładowania danych pozwalają na zapisanie skrótu do często używanego źródła danych: bazy danych, plików lokalnych lub plików zdalnych.

Na liście Powiązania między danymi wyszczególnione są zapisane połączenia w kolejności alfabetycznej, pogrupowane według przestrzeni, do których należą. Za pomocą pola wyszukiwania można zawężać taką listę do połączeń o określonej nazwie lub określonym typie.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

InformacjaWyświetlane będą tylko te połączenia do danych, które są własnością użytkownika lub do których użytkownik ma uprawnienia edycji. W celu ewentualnego uzyskania dostępu skontaktuj się z administratorem programu Qlik Sense.

Tworzenie nowego połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Utwórz nowe połączenie.
 2. Wybierz z listy rozwijanej typ źródła danych, który chcesz utworzyć.

  Zostanie otwarte okno dialogowe ustawień właściwe dla typu wybranego źródła danych.

 3. Skonfiguruj ustawienia źródła danych, a następnie kliknij polecenie Utwórz, aby utworzyć połączenie do danych.

Usuwanie połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Ö na połączeniu do danych, które chcesz usunąć.
 2. Potwierdź, że chcesz usunąć to połączenie.

Połączenie do danych zostało usunięte.

Edytowanie połączenia do danych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij @ na połączeniu do danych, które chcesz edytować.
 2. Edytuj szczegóły połączenia do danych. Szczegóły połączenia są właściwe dla typu połączenia.

  Konieczne może być podanie poświadczeń połączenia.

Połączenie do danych zostało zaktualizowane.

InformacjaW przypadku edycji nazwy połączenia do danych trzeba również dokonać edycji wszystkich istniejących odniesień (lib://) do połączenia znajdujących się w skrypcie, jeśli odniesienia te nadal mają dotyczyć edytowanego połączenia.

Informacje o powiązaniach DataFiles

Powiązania DataFiles są tworzone automatycznie dla każdej przestrzeni, do której można uzyskać dostęp. Powiązania są dostępne z każdej sekcji przestrzeni w obszarze Powiązania między danymi.

InformacjaW rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Wstawianie w skrypcie parametrów połączenia

Większość połączeń wymaga podania ciągu połączenia. Ciągi połączenia nie są wymagane jedynie w przypadku połączeń z folderami i plikami webowymi.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij Ø na połączeniu, w odniesieniu do którego chcesz wstawić parametry połączenia.

Parametry połączenia dla wybranego połączenia do danych są wstawiane w bieżącej pozycji w edytorze ładowania danych.

Selekcja danych z połączenia do danych

Aby dokonać selekcji danych z połączenia do danych w celu załadowania ich do aplikacji, należy wykonać następujące działania:

 1. Utwórz nowe połączenie do źródła danych (jeśli takie połączenie jeszcze nie istnieje).
 2. ± Dokonaj selekcji danych z tego połączenia.

Tworzenie w skrypcie odniesień do połączenia do danych

Połączenia do danych można użyć w celu utworzenia odniesienia do źródeł danych w instrukcjach i funkcjach w skrypcie, zazwyczaj tam, gdzie trzeba utworzyć odniesienie do nazwy pliku ze ścieżką.

Składnia odniesienia do pliku wygląda następująco: [lib://(nazwa_przestrzeni):(nazwa_połączenia)/(nazwa_pliku)]

W przypadku nawiązywania połączenia z przestrzenią prywatną dodanie członu nazwa_przestrzeni nie jest konieczne.

W poniższym przykładzie plik orders.csv jest ładowany z przestrzeni prywatnej określonej w połączeniu do danych Data.

LOAD * FROM [lib://DataFiles/orders.csv];

W poniższym przykładzie plik orders.csv jest ładowany z przestrzeni udostępnionej określonej w połączeniu do danych Data.

LOAD * FROM [lib://TeamSharedConnection:DataFiles/orders.csv];

Na poniższym przykładzie tabela Sales_data ładowana jest z połączenia bazy danych DataSource w przestrzeni prywatnej użytkownika.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Example: Ładowanie z bazy danych w innej przestrzeni

Na poniższym przykładzie tabela Sales_data jest ładowana z połączenia bazy danych DataSource w bieżącej przestrzeni.

LIB CONNECT TO ':DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Example: Ładowanie z bazy danych w konkretnej przestrzeni

Na poniższym przykładzie tabela Sales_data jest ładowana z połączenia bazy danych DataSource w przestrzeni SalesSpace.

LIB CONNECT TO 'SalesSpace:DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;