Przeskocz do zawartości głównej
Dodawanie danych do aplikacji

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Dodawanie danych do aplikacji

Dane można szybko dodać do aplikacji. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú. Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu ¨. Zaraz po utworzeniu nowej aplikacji zostanie wyświetlony monit o dodanie danych. Podczas edytowania arkusza można również kliknąć polecenie Dodaj w panelu Pola, aby dodać dane.

InformacjaOpcje dodawania danych i źródła danych, które są dostępne dla użytkownika, są zależne od jego platformy Qlik Sense oraz od konfiguracji.
Dodawanie widoku danych w Qlik Sense Enterprise on Windows

W aplikacji

Wprowadzanie ręczne. Kliknij to polecenie, aby utworzyć tabelę w aplikacji i dodać dane do aplikacji.

Istniejące połączenia

Istniejące połączenia i lokalizacje plików można przeglądać według przestrzeni. Użyj listy rozwijanej, aby wybrać przestrzeń, z której chcesz dodać dane.

Lokalizacje plików

Pliki danych: Kliknij, aby zaktualizować plik danych albo dodać dane z pliku, który został już przesłany.

Powiązania między danymi

Wyświetla połączenia utworzone do zewnętrznego źródła danych. To połączenie jest widoczne po jego utworzeniu w obszarze Połącz z nowym źródłem danych.

Kliknij połączenie, aby dodać dane do aplikacji.

Dodawanie danych

Kliknij, aby dodać dane do aplikacji. Ten przycisk jest włączony po utworzeniu połączenia i wybraniu danych do ładowania. Dane można dodawać, gdy profilowanie jest włączone lub wyłączone. Profilowanie danych jest zalecane i domyślnie włączone. Aby wyłączyć profilowanie danych, kliknij ikonę ¥.