Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych z załadowanych plików danych

Możesz przesyłać określone typy plików i ładować dane do Edytora ładowania danych lub Menedżera danych.

Aby udostępnić dane z plików w aplikacji, należy:

 • Przesłać pliki danych do chmury. Każdy plik danych może mieć rozmiar maksymalnie 500 MB.
 • Dodać dane do aplikacji. To jest etap wstępny, który umożliwia wybranie i przygotowanie danych przeznaczonych do załadowania.
 • Załadować dane do aplikacji. Gdy wybieranie i przygotowanie danych zostanie zakończone, można załadować dane do aplikacji. Po załadowaniu danych można z nich korzystać w celu tworzenia wizualizacji w aplikacji.
InformacjaW rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Przesyłanie plików danych do chmury

Pliki danych można przesłać do chmury z poziomu okna DataFiles. To okno można otworzyć na różne sposoby: Przestrzeń, do której chcesz przesłać pliki danych, możesz wybrać z rozwijanej listy przestrzeni. Dodawanie plików do przestrzeni wymaga uprawnienia do edycji.

W nowej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Kliknij polecenie Dodaj dane z plików i innych źródeł.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Pliki danych.
 4. W sekcji Skróty do folderów kliknij pozycję DataFiles, a następnie prześlij plik danych.

W istniejącej aplikacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. W menu górnym kliknij kartę Dane, a następnie kliknij przycisk Dodaj dane.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Pliki danych.
 4. W sekcji Skróty do folderów kliknij pozycję DataFiles, a następnie prześlij plik danych.

W Edytorze ładowania danych z istniejącego połączenia DataFile

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz edytor ładowania danych.
 3. Przejdź do okna Połączenia danych dostępnego po prawej stronie. Widoczne będą dostępne foldery z przestrzeni osobistych i udostępnionych.
 4. Wybierz folder DataFiles i kliknij pozycję Select data.

Po przesłaniu pliku do chmury możesz dodać dane do aplikacji, a następnie załadować dane do aplikacji.

Ładowanie danych do aplikacji

Ostrzeżenie

W Menedżerze danych nie dodawaj tabeli, która została już dodana w edytorze ładowania danych jako tabela skryptowa z taką samą nazwą i takimi samymi kolumnami.

W Menedżerze danych

InformacjaW Menedżerze Danych pliki danych można ładować lub odczytywać tylko z własnej przestrzeni prywatnej lub bieżącej przestrzeni aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę ú. Możesz również kliknąć opcję Dodaj dane w menu ¨. Dodawanie danych umożliwia wybranie i przygotowanie danych przed ich załadowaniem do aplikacji.
 3. Kliknij opcję Pliki danych.
 4. Wybierz plik, który zawiera Twoje dane. Qlik Sense udostępni przegląd Twoich danych.
 5. Wybierz tabele i pola do załadowania.

 6. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby otworzyć dane w widoku Asocjacje w menedżerze danych. Umożliwi to dodawanie źródeł danych, przekształcanie danych i tworzenie asocjacji tabel w Menedżerze danych.

  Kliknięcie polecenia Dodaj dane powoduje domyślnie włączenie profilowania danych. Funkcja profilowania danych:

  • Rekomenduje asocjacje danych.
  • Automatycznie kwalifikuje pola wspólne między tabelami. To powoduje dodanie unikalnego prefiksu opartego na nazwie tabeli.
  • Mapuje pola daty i godziny do autoCalendar.

  Asocjacje między tabelami na podstawie nazw pól wspólnych nie są tworzone automatycznie. Asocjacje tabel można tworzyć w widoku Asocjacje.

  WskazówkaAby ładować dane bezpośrednio do aplikacji, kliknij ikonę ¥ i wyłącz profilowanie danych. To spowoduje również przeładowanie wszystkich istniejących danych ze źródeł danych w momencie dodania danych. Asocjacje między tabelami zostaną utworzone automatycznie na podstawie nazw pól wspólnych. Pola daty i czasu nie zostaną utworzone.
 7. Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij polecenie Ładuj dane. W razie wykrycia poważnych problemów należy je rozwiązać w Menedżerze danych przed załadowaniem danych do aplikacji.

Z połączenia danych w Edytorze obciążenia danych

Można przejść do obszaru Powiązania między danymi i użyć Data Selectionokna dialogowego Wybierz dane w celu wybrania danych do załadowania.

Więcej informacji zawiera temat Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

Z pliku przez wpisanie kodu skryptu

Pliki są ładowane za pomocą instrukcji LOAD w skrypcie. Instrukcje LOAD mogą obejmować pełny zestaw wyrażeń skryptu. Do odczytania danych z innej aplikacji Qlik Sense można użyć instrukcji Binary.

Więcej informacji zawiera temat Load.

Przesyłanie zaktualizowanego pliku danych

Aby zaktualizować dane w aplikacji, można przesłać zaktualizowany plik danych o tej samej nazwie, co plik, który został wcześniej przesłany. Gdy pojawi się monit, wybierz zastąpienie poprzedniego pliku. Po przesłaniu pliku danych możesz załadować dane w swojej aplikacji.