Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Korzystając z produktów Qlik, można pracować z aplikacjami i wizualizacjami, aby uzyskiwać przegląd swoich danych. Dzięki nim możesz podejmować świadome decyzje i dokonywać nowych odkryć, przyglądając się relacjom w Twoich danych.

Jak widać w Demonstracjach Qlik, nasze produkty służą wielu różnym celom. Można zmapować łańcuch dostaw, śledzić koszty sprzętu medycznego lub zarządzać swoimi grami fantasy.

Qlik Sense jest platformą analizy danych, która pozwala użytkownikom o różnych poziomach umiejętności eksplorować dane i wyciągać z nich wnioski. Istnieją dwa główne obszary interakcji zQlik Sense: hub w chmurze i aplikacje. Rola użytkownika określa dostępny zakres działań w rozwiązaniu Qlik Sense.

Role użytkowników

Wszyscy członkowie dzierżawy Qlik Sense dysponują rolą użytkownika. Qlik Sense ma dwie role użytkownika, które można przypisać do użytkowników hubu w chmurze Qlik Sense: Analyzer i Professional.

Analyzer

Analyzer to klient aplikacji. Możesz korzystać z huba w chmurze w celu uzyskania dostępu do obsługi aplikacji udostępnianych przez innych użytkowników, ale nie możesz tworzyć własnych aplikacji.

W aplikacjach możesz eksplorować dane i wyciągać z nich wnioski. W niektórych aplikacjach możesz dodawać prywatne arkusze i narracje, ale nie możesz udostępniać ich innym użytkownikom.

Analyzer może współpracować z innymi użytkownikami w przestrzeniach udostępnionych. Możesz przeglądać aplikacje we wspólnej przestrzeni.

Professional

Professional to użytkownik, którzy wymaga dostępu do wszystkich funkcji we wdrożeniu Qlik Sense. Użytkownik Professional może tworzyć, edytować i udostępniać aplikacje. Profesjonalni użytkownicy mogą również tworzyć przestrzenie udostępniane.

Użytkownik Professional może mieć wiele różnych ról w hubie w chmurze. Może być twórcą aplikacji, tworzyć aplikacje samodzielnie lub współpracować z innymi użytkownikami. Możesz być administratorem przestrzeni udostępnianych lub zarządzanych, koordynując dostęp do zawartości w tych przestrzeniach.

Administratorzy dzierżawy

Administratorzy dzierżawy to użytkownicy zarządzający i administrujący wdrożeniami Qlik Sense. Administratorzy dzierżawy mają uprawnienia podobne do użytkowników profesjonalnych w hubie w chmurze. Mają też dodatkowe możliwości administracyjne. Administratorzy dzierżawy są jedynymi użytkownikami mającymi dostęp do konsoli zarządzania.

Aby dowiedzieć się więcej o administrowaniu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, zob. Administrowanie produktem Qlik Sense Enterprise on Kubernetes w środowisku Kubernetes (tylko w języku angielskim).

Aplikacje

Podstawą analizy danych w Qlik Sense są aplikacje. Pozwalają one na wyciąganie wniosków z danych za pomocą wizualizacji. Aplikacje są zbiorem źródeł danych, arkuszy i narracji:

Źródła danych

Aplikacje Qlik Sense mają dwa narzędzia do dodawania źródeł danych i ładowania danych: 

 • Menedżer danych: zapewnia wizualny interfejs dodawania danych do aplikacji. Można przeciągać i upuszczać tabele danych, w celu asocjacji i przekształcania danych.
 • Edytor ładowania danych: pozwala na bezpośrednią edycję skryptu ładowania.

Twórcy aplikacji mogą korzystać z kombinacji tych narzędzi do tworzenia skryptów ładowania danych. Źródła danych można również dodawać bezpośrednio do przestrzeni prywatnych lub udostępnianych.

Twórcy aplikacji mogą definiować relacje pomiędzy źródłami danych w aplikacji, tworzyć relacje pomiędzy różnymi źródłami danych. Podczas ładowania danych są one przesyłane do aplikacji z zastosowaniem parametrów zdefiniowanych w skrypcie ładowania. Dane te są dostępne jako pola do analizy w Twojej aplikacji. Więcej informacji na temat źródeł danych znajduje się w temacie Zarządzanie danymi.

Arkusze

Arkusze są głównym obszarem eksplorowania, analizowania i wykrywania w aplikacji Qlik Sense.

Widok arkusza

Qlik Sense sheet view

W arkuszach twórcy aplikacji dodają wizualizacje zawierające dane aplikacji. Wizualizacjami mogą być np. wykresy słupkowe, kołowe i tabele. Wizualizacje w Qlik Sense są interaktywne. Więcej informacji o tworzeniu wizualizacji zawarto w temacie Wybór i korzystanie z wizualizacji.

Konsumenci aplikacji mogą dokonywać wyboru w ramach wizualizacji. W miarę dokonywania wyborów, inne wizualizacje będą aktualizowane w celu odzwierciedlenia tych wyborów. Więcej informacji o eksplorowaniu arkuszy zawiera temat Korzystanie z aplikacji.

Narracje

Narracje służą do udostępniania wniosków z danych. Narracje umożliwiają użytkownikom łączenie analiz eksploracyjnych, prezentacji i raportowania.

Widok narracji

Story view of an app

Narracje są przedstawiane na osi czasu w postaci slajdów. Slajdy zawierają migawki wykonane przez użytkowników podczas analizy danych. Migawki to graficzne reprezentacje stanu obiektu danych w określonym czasie. Stan migawki nie zmienia się po zaktualizowaniu stanu wizualizacji źródła. Narracje stanowią część aplikacji, więc użytkownicy mogą powrócić do danych na żywo w narracji.

Narracje mogą również zawierać arkusze danych na żywo, które działają w taki sam sposób jak arkusze poza widokiem narracji i umożliwiają użytkownikom eksplorowanie danych jako części ich narracji. Więcej informacji o narracjach zawiera temat Narracje dotyczące danych.

Hub w chmurze Qlik Sense

Hub w chmurze to centralny punkt dostępu do treści tworzonych przez użytkownika i innych członków dzierżaw. Hub w chmurze składa się z trzech głównych sekcji:

 • Strona główna: Strona docelowa po wejściu do węzła hubu w chmurze. Możesz przeglądać i tworzyć aplikacje.
 • Eksploruj: Wyświetla aplikacje i przestrzenie, do których masz dostęp.
 • Profil: Można przeglądać ulubione aplikacje, kolekcje osobiste i aplikacje samodzielnie dodane do hubu w chmurze.

Więcej informacji o sekcjach hubu w chmurze zawarto w temacie Hub w chmurze.

Sekcja Strona główna huba w chmurze

The Home page of the cloud hub

Przestrzenie

Przestrzenie to obszary robocze w hubie w chmurze, które zapewniają różne stopnie współpracy i udostępniania aplikacji. Istnieją trzy rodzaje przestrzeni:

 • Prywatna: Tylko bieżący użytkownik możesz wyświetlić zawartość przestrzeni prywatnej. Zawartość przestrzeni prywatnej można udostępniać innym członkom hubu w chmurze.
 • Udostępnione: Przestrzenie udostępnione są przeznaczone do współpracy z innymi członkami hubu w chmurze. W przestrzeni udostępnionej członkowie pełnią różne role, które sterują zakresem ich działań w przestrzeni udostępnionej. Niektórzy członkowie mogą tworzyć i edytować aplikacje w przestrzeni, natomiast inni członkowie mogą tylko przeglądać aplikacje. Przestrzenie udostępnione są prywatne dla członków.
 • Zarządzane: Przestrzenie zarządzane są przeznaczone do kontrolowanego dostępu do aplikacji. Dotyczy to aplikacji zawierających poufne dane, do których dostęp musi być precyzyjnie kontrolowany. Podobnie jak w przypadku przestrzeni udostępnionych również i w zarządzanych obowiązują ścisłe zasady kontroli dostępu do treści.

Więcej informacji o przestrzeniach zawiera temat Praca w przestrzeniach.

Konsola zarządzania

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes jest administrowany z poziomu konsoli zarządzania Administratorzy dzierżawy mogą zarządzać licencjami, przypisaniami użytkowników, przestrzeniami, kompozycjami i rozszerzeniami.

Konsola zarządzania jest podzielona na cztery sekcje:

 • Nadzór: zarządzanie użytkownikami, licencjami, przestrzeniami, harmonogramami, zdarzeniami i łączami.
 • Zawartość: zarządzanie zawartością niestandardową, taką jak kompozycje i rozszerzenia.
 • Integracja: zarządzanie aspektami bezpieczeństwa dotyczącymi integracji.
 • Konfiguracja: włączanie ustawień funkcji i konfigurowanie dostawców tożsamości.

Aby uzyskać informacje o konsoli zarządzania w środowisku Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, zob. Konsola zarządzania (tylko w języku angielskim).

Dowiedz się więcej