Przeskocz do zawartości głównej

Dziennik zmian

W dzienniku zmian opisano istotne zmiany funkcjonalności wprowadzane w każdej wersji Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Więcej informacji na temat poprawek błędów i ograniczeń można znaleźć w uwagach do wydania.

Czerwiec 2020 r.

Ulepszenia niestandardowej etykietki

Teraz można dodawać tytuł i opisy do niestandardowych etykietek Niestandardowe etykietki obsługują teraz wyrażenia zestawów, wyrażenia z użyciem sumy i wykresy z obliczonymi wymiarami. Niestandardowe etykietki są obsługiwane w migawkach.

Zob.: Niestandardowe etykietki

Pobieranie narracji

Narracje można teraz pobierać w formacie PDF.

Zob.: Pobieranie zawartości aplikacji

Ulepszenia wykresu organizacyjnego

Ulepszenia takie, jak przycisk start, opcje kolorów obramowania i automatyczna zmiana rozmiaru ułatwiają interakcję z wykresami organizacyjnymi.

Zob.: Wykres organizacyjny

Maj 2020 r.

Powiadomienia o zdarzeniach w hubie w chmurze

Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach w hubie w chmurze, na przykład o dodaniu nowych aplikacji do przestrzeni lub o dodaniu Ciebie do przestrzeni.

Zob.: Powiadomienia i subskrypcje

Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach osobistych i współdzielonych

Można dodawać i zarządzać plikami danych i połączeniami bezpośrednio w przestrzeni osobistej i współdzielonej.

Zob.: Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach

Kwiecień 2020 r.

Dostosowywanie etykietek

Dla różnych wykresów dostępne są niestandardowe etykietki. Można teraz jeszcze bardziej dostosować etykietkę, usuwając domyślne informacje, aby skupić się na dodanych miarach.

Zob.: Niestandardowe etykietki

Udostępnianie zakładek

Możesz kopiować linki do zakładek w przestrzeniach Publicznych lub Społeczności. Można również upublicznić swoje zakładki dla innych użytkowników w przestrzeniach Publicznych lub Społeczności.

Zob.: Udostępnianie łączy do zakładek w hubach chmurowych

Liczby względne

Dodano nowy modyfikator dla liczb względnych. Pozwala obliczyć wartości procentowe w odniesieniu do określonego wyboru, w stosunku do sumy lub w odniesieniu do wartości pola. Możesz zmienić podstawę, na której obliczana jest liczba względna.

Zob.: Modyfikatory

Sortowanie według pierwszej miary w tabelach przestawnych

W przypadku więcej niż jednej miary, tworzona jest grupa miar. Użycie polecenia Sortuj według pierwszej miary spowoduje posortowanie wartości wymiarów według wartości liczbowej pierwszej miary. Ta kolejność sortowania wpłynie na wszystkie wymiary i będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną kolejnością sortowania zdefiniowaną dla wymiarów.

Zob.: Sortowanie według pierwszej miary

Zapisz stan układu przestawnego

Można tworzyć zakładki z układem tabeli przestawnej zapisanym jako rozszerzony.

Zob.: Zapisywanie stanu tabeli przestawnej

Wykres organizacyjny

Można teraz tworzyć wykresy organizacyjne z danych o strukturze drzewa.

Zob.: Wykres organizacyjny

Nawigacja przy użyciu kart

Nawiguj w Qlik Sense za pomocą kart Przygotowanie, Analiza i Narracja w górnym pasku narzędzi.

Zob.: Nawigacja za pomocą kart

Udostępnianie wizualizacji

Wizualizacje z aktualnymi wyborami można udostępniać innym za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z Qlik Sense.

Zob.: Udostępnianie wizualizacji

Luty 2020

Dodawanie akcji do arkuszy

Do arkuszy można dodawać akcje, które są uruchamiane, gdy użytkownicy przechodzą do tych arkuszy.

Zob.: Dodawanie akcji do arkuszy

Warunkowe warstwy tła

Warstwy tła mapy można włączać i wyłączać za pomocą warunków obliczania.

Zob.: Właściwości mapy

Niestandardowe symbole punktów na mapie

Oprócz standardowych kształtów użytkownik może teraz dodać dowolny obraz w warstwie punktów wykresu mapy. Warstwa punktów obsługuje również obracanie obrazów.

Zob.: Właściwości mapy

Niestandardowe etykietki

Dostępne są niestandardowe etykietki wykresu słupkowego, wykresu kombi, wykresu mapy, wykresu kołowego, wykresu punktowego oraz mapy drzewa. Możesz dopasować etykietkę poprzez dodanie dowolnej miary.

Wycofanie funkcji Udostępniania

Udostępnianie poszczególnych aplikacji z Twojej osobistej przestrzeni za pomocą funkcji Udostępnij zostało wycofane. Aplikacje można udostępniać za pomocą współdzielonych przestrzeni.

Zob.: Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

Pobierz arkusz jako plik PDF

Pobierz całe arkusze Qlik Sense jako pliki PDF. Można skonfigurować rozmiar i układ.

Zob.: Pobieranie zawartości aplikacji

Ulepszenia wykresu lejkowego

Dla wykresów lejkowych dostępna jest nowa opcja sortowania niestandardowego. Ta funkcja jest nieoceniona, gdy użytkownik chce modelować mniej rygorystyczny lejek.

Zob.: Wykres lejkowy

Ulepszony przycisk akcji

Ulepszyliśmy przycisk akcji, dodając opcje stylizacji, w tym kolor tła i obraz, rozmiar i kolor czcionki etykiet oraz kolor, szerokość i promień obramowania. Nasi klienci często o to prosili.

Przycisk

Style wykresu liniowego

Wykres liniowy został wzbogacony o kilka nowych opcji stylizacji. Linie mogą być stylizowane indywidualnie dla każdej miary lub dla całego wykresu.

  • Grubość linii
  • Styl linii: ciągła lub kreskowana
  • Krzywa linii: gładka lub prosta
  • Prezentacja pionowa

Zob.: Właściwości wykresu liniowego

Przełączanie wyboru warstwy na mapie

Twórca zawartości może teraz zdecydować, które warstwy można wybierać, a których nie. Jest to wygodne w przypadku warstw przechowujących informacje w tle.

Zob.: Właściwości mapy

Średnia ruchoma i różnica

Do wykresu słupkowego, liniowego, tabeli i wykresu kombi dodano nowe modyfikatory. Nowe modyfikatory obsługują pełną średnią ruchomą i różnicę w krokach.

Zob.: Modyfikatory

Style tabeli przestawnej

Stylizacja obejmuje rozmiar i kolor czcionki nagłówka, rozmiar i kolor czcionki komórki, wyrównywanie tekstu oraz kolor wartości wymiarów. Stylizacja poprawia czytelność i daje użytkownikom możliwość tworzenia i dostosowywania wyglądu tabel w Qlik Sense.

Zob.: Właściwości tabeli przestawnej

Wskaźniki trendów w tabeli

Tabela prosta została wzbogacona o elementy graficzne. Użytkownik może dodać warunkowe ikony podobne do obiektu KPI. Wskaźniki tabelaryczne są przydatne do przedstawiania trendów i informacji ostrzegawczych oraz do podkreślania istotnych informacji.

Zob.: Tabela

Linie trendu na wykresach

Linie trendu są potężnym i powszechnie stosowanym narzędziem w analizie danych. Możesz teraz dodawać różne rodzaje linii trendu na wykresach słupkowych i liniowych.

Zob.: Linie trendu

Grudzień 2019 r.

Dodawanie łączy w hubie w chmurze

Administratorzy dzierżawy mogą teraz dodawać łącza w hubie w chmurze. Ta funkcja pozwala na dodawanie łączy do aplikacji w innych wdrożeniach Qlik Sense, strony internetowe zawierające mashupy lub inne treści istotne dla członków hubu w chmurze.

Zob.: Dodawanie łączy w hubach w chmurze.

Widoki dynamiczne

Widoki dynamiczne umożliwiają połączenie aplikacji podstawowej z inną aplikacją. Wizualizacji głównych z tej aplikacji można następnie używać w aplikacji podstawowej. Umożliwia to twórcom aplikacji używanie wizualizacji głównych z aplikacji szablonu jako wykresów dynamicznych w innych aplikacjach.

Zob.: Zarządzanie danymi za pomocą widoków dynamicznych.

Listopad 2019

Wykluczanie warstw mapy z powiększenia automatycznego

Możliwość wykluczenia warstw mapy z powiększenia automatycznego zapewnia większą kontrolę nad układem wykresu mapy. Podczas tworzenia aplikacji map czasami ważne jest wykluczenie warstw z powiększania — zwykle dotyczy to warstw tła, takich jak warstwy siatki, rysunki w tle/CAD itp. Działanie domyślne polega na pomniejszaniu w taki sposób, aby zapewnić widoczność wszystkich warstw.

Zob.: Właściwości mapy.

Poprawiona akumulacja na wykresie słupkowym, liniowym, wykresie kombi i w tabeli

  • Skrót do akumulacji w miarach w interfejsie użytkownika w postaci opcji z polem wyboru.
  • Akumulacja może być wykonywana po całym wymiarze alb w skończonej liczbie kroków.

Wykres Mekko

Nowy wykres rodzimy, znany również jako wykres Marimekko, wykres mozaikowy lub diagram Mondriana. Ten wykres jest zwykle używany w zastosowaniach z dziedziny finansów i marketingu.

Jest użyteczny, gdy konieczne jest pokazanie wielkości udziału z różnych kategorii — np. sprzedaży uzyskiwanej w poszczególnych firmach, kanałach oraz sprzedaży łącznej; zamiast posługiwać się czterema standardowymi wykresami słupkowymi można użyć wykresu Mekko, który uwzględni wszystkie aspekty.

Zob.: Wykres Mekko.

Aplikacje QlikView w hubie w chmurze

Teraz można przesyłać i obsługiwać aplikacje QlikView hubie w chmurze. Aplikacje QlikView można również udostępniać innym użytkownikom, publikując je w przestrzeniach.

Zob.: QlikView w Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Style tabel

Ta funkcja zapewnia programiście aplikacji większą kontrolę nad stylem, wyglądem i działaniem tworzonych tabel, co obejmuje między innymi:

  • rozmiar i kolor czcionki nagłówka;
  • rozmiar i kolor czcionki komórki.

Zob.: Właściwości tabeli.

Październik 2019

Zapytania w języku naturalnym

Teraz Insight Advisor umożliwia używanie zapytań w języku naturalnym. Użytkownicy korzystający z funkcji Porada dot. wniosków mogą teraz wprowadzać kryteria wyszukiwania w języku naturalnym. Silnik Qlik Cognitive Engine analizuje składnię szukanego ciągu, aby zrozumieć intencje użytkownika i zapewnić właściwe dane oraz wnioski na podstawie kryteriów wyszukiwania.

Zob.: Tworzenie wizualizacji z danych za pomocą Wniosków.