Przeskocz do zawartości głównej

Charakterystyka programu Qlik Sense

Qlik Sense to rozwiązanie do wizualizacji i wykrywania danych, które pozwala na tworzenie elastycznych, interaktywnych wizualizacji ułatwiających podejmowanie istotnych decyzji.

Korzystanie z programu Qlik Sense

Większość produktów Business Intelligence (BI) ułatwia uzyskanie odpowiedzi na pytania, które można wcześniej przewidzieć. Co jednak z odpowiedziami na pytania uzupełniające, czyli takie, które nasuwają się dopiero po zapoznaniu się z raportem lub wizualizacją? Dzięki udostępnianemu przez program Qlik Sense modelowi asocjacyjnemu można odpowiadać na kolejne pytania uzupełniające na drodze do sedna poczynionej obserwacji. Za pomocą programu Qlik Sense można swobodnie badać dostępne dane, uzyskiwać na ich podstawie wiedzę na każdym etapie takiego badania oraz odkrywać nowe kierunki analizy na podstawie wcześniejszych obserwacji.

Zasady działania programu Qlik Sense

Qlik Sense reaguje natychmiast na operacje wykonywane przez użytkownika. Qlik Sense nie wymaga wstępnie zdefiniowanych ani statycznych raportów i pozwala na niezależną pracę. Po każdym kliknięciu Qlik Sense aktualizuje wszystkie wizualizacje i widoki w aplikacji nowo obliczonymi zbiorami danych i wizualizacjami właściwymi dla danej selekcji.

Qlik Sense Enterprise

Program Qlik Sense Enterprise i jego bazowa platforma służą do wielu zastosowań. Zastosowania te obejmują samoobsługowe tworzenie wizualizacji na potrzeby eksploracji danych, ukierunkowane analizy danych zgodne ze standardowymi procesami biznesowymi, rozszerzanie funkcji witryn i aplikacji za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych oraz korzystanie z niestandardowych aplikacji analitycznych obsługujących określone procesy lub działania biznesowe. Program Qlik Sense Enterprise zawiera oprogramowanie Qlik Analytics Platform.

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Qlik Sense Enterprise on Kubernetes stanowi implementację rozwiązania Qlik Sense Enterprise działającego w klastrze Kubernetes wykorzystującym kontenery. Takie podejście umożliwia wdrożenia w klastrach Kubernetes działających w chmurach publicznych i prywatnych w infrastrukturach zarządzanych klientów. To rozwiązanie jest udostępniane z większością możliwości, które zapewnia Qlik Sense Enterprise on Windows. Implementacja Qlik Sense Enterprise on Kubernetes może różnić się w zależności od wymaganej konfiguracji.

Qlik Sense Enterprise SaaS

Qlik Cloud Services jest hostowaną platformą firmy Qlik przeznaczoną na rozwiązanie Qlik Sense Enterprise, dzięki której ludzie o różnych poziomach umiejętności mogą rozszerzać zakres wykorzystania swoich danych. Twoja organizacja może korzystać z rozwiązania Qlik Cloud Services niezależnie lub jako część wdrożenia Multi-Cloud.

Qlik Sense Business

Qlik Sense Business to rozwiązanie SaaS stanowiące potężną platformę analityczną Qlik trzeciej generacji przeznaczoną dla grup, zespołów i małych-średnich przedsiębiorstw, chcących szybko wykorzystywać wnioski z analiz i podejmować decyzje oparte na danych. Dzięki temu rozwiązaniu mogą łatwo wspólnie opracowywać aplikacje, dzielić się wnioskami i przydzielać prawa dostępu grupom użytkownikom celem tworzenia, edycji i interakcji z zawartością.

Model aplikacji

Aplikacja stanowi centralny element w programie Qlik Sense.

Nie trzeba już wdrażać dużych aplikacji biznesowych i zarządzać nimi. Wystarczy bowiem utworzenie własnych aplikacji Qlik Sense, które można następnie używać, modyfikować i udostępniać innym osobom. Model aplikacji ułatwia zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania w sposób samodzielny bez konieczności zwracania się z prośbą do eksperta o nowe raporty lub wizualizacje.

Aplikacja może zawierać co najmniej jeden arkusz zawierający wizualizacje. Do wizualizacji zalicza się wykresy, tabele i podobne reprezentacje danych razem z innymi informacjami. Na podstawie selekcji dokonanych w wizualizacjach można analizować informacje, aby samodzielnie wykrywać prawidłowości i uzyskiwać wnioski dotyczące danych.

Model selekcji asocjacyjnych (zielony/biały/szary)

Wykrywanie połączeń między zestawami danych jest jednym z fundamentalnych koncepcji w Qlik Sense. Podczas klikania powiązane wartości są podświetlane. Selekcje są podświetlane na zielono, dane powiązane — na biało, a dane wykluczone (niepowiązane) — na szaro. Ten błyskawiczny system komunikacji pozwala na łatwiejsze formułowanie kolejnych pytań i dalsze swobodne eksplorowanie i wykrywanie danych.