Przeskocz do zawartości głównej

Pierwsze kroki

Umieszczanie aplikacji kursu w instalacji Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Jeśli korzystasz z rozwiązania Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, ale nie możesz przesyłać aplikacji, musisz poprosić administratora systemu o zaimportowanie aplikacji Beginner’s tutorial poprzez konsolę zarządzania i opublikowanie jej w kolekcji, do której masz dostęp. Przykładowo: kolekcja domyślna, Everyone, jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

Otwieranie programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Jeśli administrator systemu opublikował aplikację Beginner’s tutorial w jednej z kolekcji — na przykład w Everyone, możesz od razu rozpocząć pracę.

Aby uruchomić rozwiązanie Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, należy wpisać adres internetowy serwera Qlik Sense Enterprise on Kubernetes w przeglądarce, na przykład https://<nazwa serwera>/. Dokładny adres zależy od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes w organizacji.

Po uruchomieniu programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes wyświetlany jest hub.

Hub to miejsce, w którym wyświetlane są wszystkie aplikacje. Jeśli administrator systemu opublikował aplikację Beginner’s tutorial w jednej z kolekcji, powinna ona być widoczna w hubie.

Przesyłanie aplikacji kursu w programie Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Jeśli używasz programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes, musisz zalogować się do programu Qlik Sense i przesłać aplikację Beginner’s tutorial.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.
 2. Kliknij przycisk Eksploruj.
 3. Kliknij polecenie Utwórz.

 4. Kliknij polecenie Załaduj aplikację.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Upuść plik Beginner's tutorial.qvf w wyznaczonym obszarze w oknie dialogowym przesyłania.
  • Kliknij polecenie Przeglądaj, przejdź do lokalizacji pliku Beginner's tutorial.qvf, wybierz aplikację, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Załaduj.
 7. Rozpoczyna się proces ładowania i wyświetlany jest pasek postępu. Po załadowaniu aplikacja będzie wyświetlana w sekcji Prywatna.