Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Dodawanie łączy w hubach w chmurze

Administratorzy dzierżawy mogą dodawać łącza w hubie w chmurze. Pozwala to na łatwe uzyskiwanie dostępu do treści zewnętrznych względem dzierżawy.

W hubie w chmurze można dodać łącza do użytecznych treści. Użytkownik we wdrożeniu Qlik Sense Enterprise on Windows może dysponować aplikacjami lub przydatnymi mashupami Qlik Sense, które są istotne dla członków określonych przestrzeni. Łącza do treści można dodać w odpowiednich przestrzeniach.

Dostępem do treści, do których odnoszą się łącza, steruje położenie docelowe. Członek dysponujący dostępem do łącza w bieżącej przestrzeni, który nie ma uprawnień dostępowych do połączonych treści, nie będzie w stanie wyświetlić połączonych treści.

W konsoli zarządzania można dodać wiele łączy jednocześnie. Więcej informacji znajduje się w temacie Administrowanie łączami ogólnymi (tylko w języku angielskim).

Tworzenie łączy

Łącza można tworzyć, klikając pozycję Utwórz i wybierając polecenie Utwórz łącze. Podczas tworzenia nowego łącza można dla niego określić przestrzeń docelową. Domyślnie łącza są dodawane do bieżącej przestrzeni.

Aby zmienić przestrzeń łącza, kliknij pozycję Morei wybierz polecenie Edytuj, a następnie wybierz nową przestrzeń.