Przeskocz do zawartości głównej

Hub w chmurze

W hubie w chmurze można tworzyć, udostępniać i obsługiwać aplikacje.

Hub w chmurze jest podzielony na cztery sekcje:

 • Strona główna
 • Eksploruj
 • Twój profil
 • Ustawienia

Strona główna

Gdy zalogujesz się do huba w chmurze, najpierw znajdziesz się w sekcji Strona główna. Jeśli posiadasz licencję Professional, na Stronie głównej są wyświetlane Twoje aplikacje oraz Twoje ulubione aplikacje. Jeśli posiadasz licencję Analyzer, na Stronie głównej są wyświetlane ostatnio dodane aplikacje oraz Twoje ulubione aplikacje. Sekcję powitalną Strony głównej możesz przełączać z poziomu menu profilu.

Sekcja Strona główna huba w chmurze

The Home page of the cloud hub

Eksploruj

W sekcji Eksploruj możesz wyświetlać aplikacje i przestrzenie, do których masz dostęp. Domyślnie w sekcji Eksploruj wyświetlane są wszystkie aplikacje z przestrzeni, do których masz dostęp. Aby wyświetlić aplikacje z konkretnej przestrzeni, możesz wybrać odpowiednią przestrzeń z menu rozwijanego przestrzeni. Możesz również zobaczyć łącza do dokumentów programu QlikView, które zostały opublikowane w hubie w chmurze.

Aplikacje można wyświetlać w widoku kafelków lub widoku listy. Aplikacje można również filtrować według znaczników. W przypadku filtrowania aplikacji według znaczników widoczne będą tylko znaczniki, które zawierają co najmniej jedną aplikację, do której masz dostęp.

Aplikacje mogą być sortowane w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia lub daty modyfikacji. Aplikacje możesz filtrować według aplikacji, które posiadasz lub które należą do innych osób.

Sekcja Eksploruj w hubie w chmurze

The Explore section of the cloud hub

Profil

W swoim profilu możesz wyświetlać swoje pozycje ulubione, kolekcje prywatne, a także aplikacje dodane przez Ciebie do huba w chmurze — zarówno do Twojej przestrzeni Prywatnej, jak i przestrzeni udostępnionych. Dostęp do swojego profilu możesz uzyskiwać, klikając jego ikonę. Nowe aplikacje możesz tworzyć w obszarze Twoja zawartość. Elementy dodane do ulubionych oraz kolekcje możesz zobaczyć w obszarze Ulubione. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze.

Aplikacje mogą być sortowane w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia lub daty modyfikacji.

Profil w hubie w chmurze z otwartym menu ikony profilu

The profile icon menu open in the cloud hub

Ustawienia

Sekcja Ustawienia jest dostępna w menu profilu. W Ustawieniach można:

 • Przeglądać i edytować swoje dane osobowe
 • Przeglądać i edytować ustawienia powiadomień o subskrypcji
 • Wyświetlaj wszystkie współdzielone i zarządzane przestrzenie, do których należysz

Sekcja Powiadomienia w Ustawieniach

Notifications section of Settings

Uwierzytelnianie w oparciu o Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Można uwierzytelnić swojego klienta Qlik Sense Desktop w oparciu o Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. W tym celu należy wygenerować łącze uwierzytelniające w hubie.

Pobieranie i uwierzytelnianie Qlik Sense Desktop

 1. Otwórz panel centralny.

 2. Przejdź do Ustawień, wybierz opcję Dane osobowe.

 3. W opcji Qlik Sense Desktop kliknij Pobierz, aby pobrać Qlik Sense Desktop.

 4. Zainstaluj Qlik Sense Desktop.
 5. Kliknij Uwierzytelnij, aby dodać łącze uwierzytelniania serwera do swojej instalacji Qlik Sense Desktop. Następnie można kliknąć to łącze w Qlik Sense Desktop w celu uwierzytelnienia.

Aplikacje

W hubie w chmurze można tworzyć nowe aplikacje oraz duplikować lub przesyłać istniejące. Możliwe jest ładowanie aplikacji wyeksportowanych z huba w chmurze lub innych wersji programu Qlik Sense. Aplikacje można zachować jako prywatne albo je udostępniać innym członkom huba w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Qlik Sense, zapoznaj się z tematem Tworzenie aplikacji.

W każdej aplikacji w hubie w chmurze wyświetlana jest jej nazwa, właściciel oraz data modyfikacji. Typ aplikacji i znaczniki zastosowane w aplikacji można wyświetlić, najeżdżając kursorem na aplikację. Na urządzeniu dotykowym można wyświetlić typ aplikacji i znaczniki, naciskając Arrow Up w aplikacji. Możesz kliknąć aplikację, aby ją otworzyć. Możesz kliknąć ikonę More , aby zobaczyć więcej opcji dla aplikacji, co obejmuje między innymi:

 • Wyświetlanie szczegółów aplikacji

  Szczegóły aplikacji można wyświetlić, klikając opcję SzczegółySzczegóły mają cztery sekcje:

  • Wybranie opcji Szczegóły powoduje wyświetlenie przeglądu informacji o aplikacji. Pokazywane są data utworzenia aplikacji, jej modyfikacji oraz ostatniego ładowania. Opcja Szczegóły przedstawia również znaczniki zastosowane względem aplikacji oraz użytkowników, którzy mają do niej dostęp.
  • Opcja Historia przeładowania wyświetla dziennik Historię przeładowania aplikacji można przeglądać w opcji Szczegóły.
  • Opcja Opublikowane kopie pokazuje wszystkie zarządzane przestrzenie, w których aplikacja została opublikowana.
  • Opcja Powiadomienia umożliwia subskrypcję powiadomień o określonych zdarzeniach dot. aplikacji i zarządzanie nimi.
 • Edytowanie aplikacji

  Możesz zmienić nazwę aplikacji, jej opis, znaczniki oraz przestrzeń.

  Edycja szczegółów aplikacji w hubie w chmurze

 • Duplikowanie aplikacji

  Możesz utworzyć kopię konkretnej aplikacji.

  Duplikowanie aplikacji w hubie w chmurze

 • Ładowanie aplikacji

  Możesz ręcznie ładować dane aplikacji.

  Ręczne ładowanie danych aplikacji

 • Planowanie ładowania aplikacji

  Możesz opracować harmonogram, aby zautomatyzować ładowanie danych aplikacji.

  Planowanie ładowania danych aplikacji

 • Usuwanie aplikacji

  Możesz usunąć aplikację z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji

Do huba w chmurze można również dodawać aplikacje QlikView. Aplikacje QlikView mogą być tylko wyświetlane i mają opcje inne niż aplikacje Qlik Sense w hubie w chmurze. Więcej informacji zawiera temat QlikView w Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Przestrzenie

Przestrzenie to obszary huba w chmurze, w których przechowywane są aplikacje. Przestrzenie mogą być prywatne, udostępnione lub zarządzane.

Każdy użytkownik posiada przestrzeń prywatną, w której domyślnie przechowywane są aplikacje tworzone przez tego użytkownika. Przestrzenie prywatne mają charakter osobisty. Możesz udostępniać swoje prywatne aplikacje, przenosząc je do współdzielonej przestrzeni.

Użytkownicy posiadający licencję Professional mogą tworzyć przestrzenie udostępnione. Bezpośrednio po utworzeniu przestrzenie udostępnione są prywatne. Przestrzenie udostępnione pozwalają na wspólne rozwijanie aplikacji. Dodatkowo przestrzenie ograniczają dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni. Dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni jest udzielany poprzez dodanie członków do tej przestrzeni.

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć administratorzy dzierżawy. Przestrzenie zarządzane są używane do zapewniania ściśle kontrolowanego dostępu do aplikacji, które mogą zawierać dane poufne. Aplikacje są opracowywane w innych przestrzeniach i publikowane do przestrzeni zarządzanej.

Przestrzenie, do których masz dostęp, możesz wybierać z listy rozwijanej w sekcji Eksploruj. Możesz także tworzyć nowe przestrzenie z listy rozwijanej przestrzeni.

Informacje na temat poruszania się w przestrzeniach znajdują się w temacie

Więcej informacji można znaleźć w temacie Praca w przestrzeniach.

Porządkowanie aplikacji w hubie w chmurze

Aplikacje możesz porządkować, korzystając ze znaczników, ulubionych oraz kolekcji.

Do swoich aplikacji możesz dodawać znaczniki, aby grupować je z powiązanymi aplikacjami. Aplikacje mogą być oznaczane znacznikami podczas tworzenia albo edycji. Znacznikami możesz oznaczać tylko swoje aplikacje albo aplikacje w przestrzeni, do której masz uprawnienie do edycji. Znaczniki są udostępniane w hubie w chmurze, ale dla konkretnego użytkownika widoczne są tylko jego własne znaczniki oraz znaczniki przypisane do aplikacji, które zostały mu udostępnione.

Do ulubionych można dodawać zarówno własne aplikacje, jak i te utworzone przez innych członków. Aby ustawić daną aplikację jako ulubioną, kliknij ikonę gwiazdki przy nazwie aplikacji.

Możesz porządkować swoje ulubione aplikacje, gromadząc je w kolekcjach. Kolekcje umożliwiają grupowanie własnych aplikacji, jak również aplikacji innych członków huba w chmurze. Kolekcje nie są udostępniane innym członkom huba w chmurze. Aby dodać aplikację do kolekcji, podczas ustawiania aplikacji jako ulubionej kliknij opcję Dodaj do kolekcji.

Aby wyświetlić swoje ulubione oraz kolekcje, kliknij ikonę profilu, a następnie wybierz opcję Ulubione.

Powiadomienia i subskrypcje

Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach w hubie w chmurze, na przykład o dodaniu nowych aplikacji do przestrzeni lub o dodaniu Ciebie do przestrzeni. Można je przeglądać, klikając ikonę Powiadomienia. Możesz zarządzać subskrypcjami powiadomień o przestrzeniach i indywidualnych przestrzeniach w Ustawieniach.

Informacja

Grupy nie mogą otrzymywać powiadomień. Jeśli zostałeś dodany do przestrzeni jako członek grupy, nie możesz otrzymywać powiadomień z tej przestrzeni.