Przeskocz do zawartości głównej

Pobieranie zawartości aplikacji

Wizualizacje można pobierać w aplikacjach w hubie w chmurze jako grafiki lub jako pliki PDF. Dane w wizualizacji można pobrać również w postaci pliku .xlsx. Arkusze i narracje pobiera się jako plikiPDF. Okno dialogowe Pobieranie umożliwia konfigurację ustawień wyjściowych.

Uwaga:

W celu pobierania zawartości aplikacji należy zezwolić na wyskakujące okienka w przeglądarce.

Proces pobierania będzie wyglądać inaczej, jeśli używasz urządzenia z ekranem dotykowym. Zob.: Menu dostępne po długim dotknięciu na urządzeniach dotykowych.

Grafiki

Domyślnie grafika zawiera bieżący widok wyświetlanych danych lub szczegółów. Ilość wyświetlanych danych lub szczegółów można modyfikować, dostosowując szerokość i wysokość grafiki. Podgląd grafiki jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. Qlik Sense generuje grafiki w formacie .png.

Pliki PDF

Można wybrać rozmiar papieru PDF, orientację poziomą lub pionową i skalę obiektów. Podgląd pliku PDF jest dostosowywany w miarę wprowadzania zmian. W panelu podglądu można obracać i drukować plik PDF. Możesz pobrać cały arkusz jako plik PDF.

Istnieją dwie opcje współczynnika proporcji:

Dopasuj do strony

Rozmiar obiektu zostaje zmieniony, ale proporcje pozostają takie same. Skalę oblicza się, przyjmując minimum między szerokością i wysokością obiektu, która pasuje do wybranego formatu strony i orientacji. Oznacza to, że:

 • Cały obiekt jest skalowany w celu dopasowania do wybranego formatu i orientacji strony pliku PDF.
 • Proporcje wykresów są takie same jak w oknie przeglądarki.
 • Arkusz lub wizualizacja są drukowane na środku strony.
 • Na rozdzielczość ma wpływ rozmiar okna przeglądarki. Plik PDF wydrukowany z okna przeglądarki większego niż wybrany format strony może wydawać się ziarnisty, ponieważ liczba wydrukowanych pikseli jest mniejsza niż w oryginale.

Normalny (100%)

Arkusz jest drukowany bez zmian. Oznacza to, że:

 • Proporcje wykresu pozostają takie same jak w oknie przeglądarki. W związku z tym wizualizacje mogą zostać przycięte.
 • Arkusz lub wizualizacja są drukowane na środku strony.
 • Rozdzielczość nie zależy od formatu strony. Jest taka sama, jaką widać w przeglądarce.

Dane

Podczas pobierania danych w wizualizacji okno dialogowe Pobierz umożliwia wygenerowanie pliku .xlsx.

Pobieranie wizualizacji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij tę wizualizację prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Download Pobierz.
 2. Wybierz opcję Grafika, PDF lub Dane:
  1. Grafika: w menu rozwijanym Szczegóły wybierz pozycję Niestandardowa, aby zmienić szerokość i wysokość.
  2. PDF:
   • Wybierz Rozmiar papieru.
   • Wybierz opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
   • W obszarze Skala można wybrać opcję Dopasuj do strony lub Normalny (100%).
  3. Dane: nie ma żadnych opcji do skonfigurowania.
 3. Kliknij opcję Pobierz.

Pobieranie arkuszy

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz arkusz, który chcesz wyeksportować.
 2. Kliknij Global menu , a następnie wybierz polecenie Pobierz arkusz jako PDF.

 3. Wybierz Rozmiar papieru.
 4. Wybierz opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 5. W obszarze Skala można wybrać opcję Dopasuj do strony lub Normalny (100%).
 6. Kliknij opcję Pobierz.

Pobieranie narracji

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, którą chcesz pobrać.
 2. Kliknij Global menu i wybierz polecenie Pobierz narrację do pliku PDF.

Ograniczenia

Podczas pobierania jako grafiki:

 • Nie można wyeksportować paneli filtrowania i tytułów arkuszy.

Podczas pobierania jako pliku PDF:

 • Rozszerzenia innych producentów, panele filtrowania i przyciski akcji są eksportowane jako puste grafiki.
 • Rozszerzeń wizualizacji (obiektów niestandardowych) nie można pobrać jako plików PDF. Można je pobrać jako grafiki.
 • Obiekty widoków dynamicznych są nieobsługiwane. Są one eksportowane jako puste obrazy. Jednakże, w przeciwieństwie do innych nieobsługiwanych typów wykresów, wykresy dynamiczne zwiększają czas pobierania. Arkusz z wieloma wykresami dynamicznymi może przekroczyć limit czasu i nie zostać pobrany.
 • W oknie dialogowym Pobieranie nie ma podglądu, jeśli w przeglądarce nie zainstalowano dodatku PDF. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku pobierania narracji.
 • Podczas eksportowania arkusza z aplikacji z zastosowaną kompozycją niestandardową kompozycja ta jest stosowana tylko do wizualizacji. Styl arkusza, taki jak kolor tła, nie zostanie zastosowany podczas eksportowania pliku PDF.
 • Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

Podczas pobierania narracji jako pliku PDF:

 • Narracje pobierane są z następującymi ustawieniami:
  • Rozmiar papieru: A4

  • Rozdzielczość: 200 dpi

  • Orientacja: pozioma

  • Skala: Dopasuj do strony. Format Narracji 16:9 jest zachowany, dzięki czemu na dole pliku PDF znajduje się dodatkowe miejsce.

 • Wszystkie obiekty tekstowe używają czcionki Arial.
 • Arkusze osadzone są pobierane do plików PDF w ich domyślnym stanie. Zmiany wprowadzone do obiektów w arkuszach osadzonych, takie jak zmiana orientacji wykresu słupkowego, nie są uwzględniane.
 • Język obiektów tekstowych w narracji powinien być zgodny z językiem ustawionym w skrypcie ładowania dla zmiennej systemowej CollationLocale. Jeśli języki się różnią, obiekty tekstowe w narracjach mogą nie zostać pobrane w oczekiwany sposób.

Podczas pobierania danych:

 • Nie można pobrać danych wizualizacji mapy.
 • Wykres pudełkowy, wykres rozkładu i dane histogramu zawierają wiele hiperkostek, które odpowiadałyby wielu arkuszom w programie Excel. Podczas pobierania danych domyślna hiperkostka jest pobierana tylko jako pojedynczy arkusz.
 • Podczas pobierania danych z tabeli styl nie zostaje zachowany. Obejmuje to kolory, czcionki, hiperłącza i inne elementy.
 • Istnieją pewne ograniczenia co do liczby wierszy/kolumn i ilości danych, które można pobrać:

  • Maksymalnie 1048566 wierszy.
  • Maksymalnie 16384 kolumn.
  • Rozmiar pobranego pliku Excel nie może przekraczać 100 MB. Rozmiar ten będzie zależał od liczby kolumn i wierszy oraz ilości tekstu w komórkach.