Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu panelu zasobów

Podczas korzystania z aplikacji można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Edit na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij é, aby wybrać kartę elementów głównych.
 3. Kliknij nagłówek Wymiary, aby rozwinąć tę kategorię.
 4. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nowe wymiary.

 5. Określ, czy wymiar będzie pojedynczy, czy hierarchiczny.
  Informacje na temat wymiarów hierarchicznych zawiera sekcja Tworzenie wymiaru hierarchicznego.
 6. Kliknij pole po lewej stronie, aby je wybrać.

  Nazwa pola zostanie automatycznie dodana jako nazwa wymiaru.

 7. W razie potrzeby zmień nazwę.
 8. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).
 9. Jeśli chcesz określić kolor, kliknij ikonę S na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Ü u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 10. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
 11. Kliknij polecenie Utwórz.
 12. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Po wykonaniu tych czynności wymiar zostanie zapisany w kategorii Wymiary w elementach głównych i będzie można go używać w wizualizacjach.

WskazówkaMożna szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie Dodaj wymiar po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk Gotowe.