Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie wymiaru wyliczanego

Wymiar wyliczany można utworzyć na karcie Elementy główne w panelu zasobów. Edytor wyrażeń jest otwierany z okna dialogowego Utwórz nowe wymiary.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij nagłówek Wymiary na karcie Elementy główne, aby rozwinąć tę kategorię.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nowe wymiary.

 3. Kliknij 3 w polu tekstowym Pole, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

Można teraz w różny sposób dodawać wyrażenia w zależności od preferencji i poziomu złożoności.

WskazówkaPonadto można dodawać wyrażenia przez wpisanie ich bezpośrednio w polu tekstowym Pole, ale wówczas nie będą działać funkcje wyróżniania składni i sprawdzania składni.

Korzystanie z funkcji klasycznych

 1. Z listy rozwijanej wybierz pole.

 2. Kliknij funkcję agregacji do zastosowania.
 3. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.

  WskazówkaDo edytora wyrażeń można wstawić tylko funkcję albo tylko pole. W tym celu wystarczy wybrać tylko jedno z nich.
 4. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Dodaj opis wymiaru.

Dodawanie wyrażenia przez wpisanie go w edytorze

 1. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń.

  Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.

  WskazówkaW trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

  Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

 2. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  W przypadku miary dodaj jej opis.

Dodawanie wyrażenia za pośrednictwem panelu właściwości

Wyrażenie można dodać do wizualizacji za pomocą panelu właściwości.

 1. Otwórz arkusz z wizualizacją do edycji.

 2. Kliknij polecenie @Edytuj, aby otworzyć panel właściwości. (Jeśli jest ukryty, kliknij polecenie Pokaż właściwości Show sheet properties w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć).

 3. Kliknij wizualizację do edycji.

  Panel właściwości dla tej wizualizacji jest wyświetlony po prawej stronie.

 4. W sekcji Dane kliknij polecenie Dodaj dane, a następnie wybierz opcję Wymiar.

  Zostanie wyświetlone pole tekstowe tego wymiaru.

 5. Podaj wyrażenie. Wyrażenie musi rozpoczynać się znakiem równości (=), w przeciwnym razie będzie interpretowane jako tekst.

Szczegółowa pomoc dotycząca składni

Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Funkcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji.

InformacjaFunkcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.

Dodawanie opisu do wymiaru

Po podaniu wyrażenia warto dodać jego opis.

 1. Podaj nazwę wymiaru.

 2. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).

 3. Opcjonalnie kliknij ikonę S na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
  • Kliknij przycisk Ü u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 4. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 5. Kliknij polecenie Utwórz.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

Wymiar wyliczany zostaje teraz zapisany w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niego już korzystać w wizualizacjach.