Przeskocz do zawartości głównej

Przenoszenie i zmiana rozmiaru tabel w przeglądarce modelu danych

Przenoszenie tabel

Tabele można przenosić, przeciągając je po kanwie. Pozycje tabel są zapisywane w chwili zapisania aplikacji.

Układ tabel, czyli ich pozycje i rozmiary, można zablokować, klikając przycisk [ w prawej części kanwy. Aby odblokować układ tabel, kliknij przycisk \.

Opcje menu ì na pasku narzędzi umożliwiają automatyczne dobranie układu:

Opcje przeznaczone do przenoszenia tabel
Element interfejsu użytkownika Opis
ì Układ siatki Rozmieszcza tabele na siatce.
óAutom. układ Dopasowuje rozmieszczenie tabel do rozmiaru okna.
õ Przywróć układ Przywraca stan układu z chwili ostatniego otwarcia przeglądarki modelu danych.

Zmiana rozmiaru tabel

Ikona strzałki w prawym dolnym rogu tabeli umożliwia zmianę rozmiaru ekranowego tabeli. Rozmiar ekranowy nie jest zapisywany w chwili zapisania aplikacji.

Na pasku narzędzi są też dostępne opcje automatycznego rozmiaru ekranowego:

Opcje przeznaczone do zmiany rozmiaru tabeli
Element interfejsu użytkownika Opis
t Zwiń wszystko Minimalizuje wszystkie tabele, aby były widoczne tylko ich nazwy.
å Pokaż pola powiązane Zmniejsza obszar zajmowany przez tabele, wyświetlając jedynie nazwę tabeli i pola skojarzone z innymi tabelami.
s Rozwiń wszystko Maksymalizuje wszystkie tabele, aby były widoczne wszystkie ich pola.