Przeskocz do zawartości głównej

Składnia ogólna agregacji

NA TEJ STRONIE

Składnia ogólna agregacji

aggrexpression ::= ( fieldref |
operator1 aggrexpression |
aggrexpression operator2 aggrexpression |
functioninaggr |
( aggrexpression ) )

fieldref to nazwa pola.

functionaggr ::= functionname ( parameters2 )

Wyrażenia i funkcje można w ten sposób dowolnie zagnieżdżać, o ile nazwa pola fieldref jest zawsze ujęta w ramach dokładnie jednej funkcji agregacji. Jeśli takie wyrażenie zwraca wartość dającą się zinterpretować, Qlik Sense nie wyświetla żadnych komunikatów o błędach.

See also