Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Funkcje zakresu

Funkcje zakresu to funkcje, które pobierają szereg wartości i zwracają wartość pojedynczą. Wszystkie funkcje zakresu mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresów.

Na przykład w przypadku wizualizacji funkcja zakresu może posłużyć do obliczenia wartości pojedynczej na podstawie szeregu międzywierszowego. W przypadku skryptu ładowania danych funkcja zakresu może posłużyć do obliczenia wartości pojedynczej na podstawie szeregu wartości w tabeli wewnętrznej.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

InformacjaFunkcje zakresu zastępują następujące ogólne funkcje liczbowe: numsum,numavg, numcount,nummin i nummax, które powinny być teraz traktowane jako niepotrzebne.

Podstawowe funkcje zakresu

Licznikowe funkcje zakresu

Statystyczne funkcje zakresu

Finansowe funkcje zakresu

Dowiedz się więcej