Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Agregacje zagnieżdżone

Mogą pojawić się sytuacje, w których należy zastosować agregację w odniesieniu do wyników innej agregacji. Sytuacja taka jest określana mianem „agregacji zagnieżdżonej”.

Zasadniczo nie można zagnieżdżać agregacji w wyrażeniach wykresu Qlik Sense. Zagnieżdżanie jest dozwolone jedynie wówczas, gdy:

  • w ramach wewnętrznej funkcji agregacji stosowany jest kwalifikator TOTAL.
Informacja Dozwolonych jest maksymalnie sto poziomów zagnieżdżenia.

Agregacje zagnieżdżone z kwalifikatorem TOTAL

Example:  

Należy na przykład obliczyć sumę wartości pól Sales, ale tylko z uwzględnieniem transakcji z wartością OrderDate z ubiegłego roku. Wartość taką można uzyskać dzięki zastosowaniu funkcji agregacji Max(TOTAL Year(OrderDate)).

Następująca agregacja zwróci oczekiwany wynik:

Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

Uwzględnienie kwalifikatora TOTAL jest absolutnie niezbędne, aby tego rodzaju zagnieżdżenie zostało zaakceptowane przez Qlik Sense oraz na potrzeby oczekiwanego porównania. Tego typu zagnieżdżenie jest często stosowane i bardzo przydatne.

Dowiedz się więcej