Przeskocz do zawartości głównej

GetExcludedCount — funkcja wykresu

GetExcludedCount() zwraca liczbę wykluczonych wartości odrębnych w podanym polu. Wartości wykluczone zawierają pola alternatywne (jasnoszare), wykluczone (ciemnoszare) oraz wybrane wykluczone (ciemnoszare ze znacznikiem wyboru).

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty
Argumenty Opisu
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First name, drugie pole to Last name, a trzecie pole to Initials.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name nie wybrano żadnych wartości.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Nie ma żadnych wyborów.

Jeśli wybrano John w na liście First name.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Na liście Initials jest 5 wykluczonych wartości w kolorze ciemnoszarym. Szósta komórka (JA) będzie biała, ponieważ jest powiązana z wybraną wartością John na liście First name.

Jeśli wybrano wartości John oraz Peter.

GetExcludedCount (Initials) = 3

Wartość John jest powiązana z 1 wartością, a wartość Peter jest powiązana z 2 wartościami na liście Initials.

Jeśli wartości John i Peter są wybrane na liście First name, a następnie wartość Franc zostanie wybrana na liście Last name.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

W polu First name są 4 wykluczone wartości koloru ciemnoszarego. Funkcja GetExcludedCount() ocenia pola z wykluczonymi wartościami, uwzględniając pola alternatywne i wybrane wykluczone.

Jeśli wartości John i Peter wybrano na liście First name, a następnie wartości Franc i Anderson wybrano na liście Last name.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Na liście Initials są 4 wykluczone wartości w kolorze ciemnoszarym. Pozostałe dwie komórki (JA i PF) będą białe, ponieważ są powiązane z wyborami John i Peter na liście First name.

Jeśli wartości John i Peter wybrano na liście First name, a następnie wartości Franc i Anderson wybrano na liście Last name.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Na liście Initials są 4 wykluczone wartości. Wartość Devonshire ma kolor jasnoszary, a wartości Brown, Carr oraz Elliot są ciemnoszare.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');