Przeskocz do zawartości głównej

RGB — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i składowej niebieskiej b, z wartościami z zakresu od 0 do 255.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
r, g, b Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartość składowej 0 oznacza brak wkładu, a 255 — pełny wkład.
InformacjaWszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 255.

W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości składników koloru są bardziej czytelne.Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360, która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00.Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują współczynnik alpha.W przypadku funkcji RGB i HSL będzie to zawsze wartość „FF” (nieprzezroczysta).Następne dwie pozycje „00” oznaczają wartość składowej czerwonej (red), kolejne dwie pozycje „FF” wartość składowej zielonej (green), a ostatnie dwie pozycje „00” wartość składowej niebieskiej (blue).

Przykłady użycia funkcji kolorów w wizualizacjach, a także szczegółowe informacje o wizualizacjach, które obsługują wyrażenie color by, zawiera sekcja Kolorowanie wizualizacji.

Kolorowanie wizualizacji