Przeskocz do zawartości głównej
Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

NA TEJ STRONIE

Udostępnianie aplikacji w hubie w chmurze

Dzięki udostępnianiu aplikacji inni użytkownicy huba w chmurze mogą mieć dostęp do wniosków innych użytkowników.

Ostrzeżenie

Opcja Udostępnij do dzielenia się aplikacjami z przestrzeni prywatnej została wycofana w wydaniu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes z lutego 2020 r. oraz wydaniu Qlik Sense Enterprise SaaS z marca 2020 r.

Firma Qlik zaleca przeniesienie wszystkich aplikacji udostępnionych z przestrzeni prywatnej do przestrzeni udostępnionej przed przejściem na to wydanie.

Aby udostępnić aplikację innym użytkownikom, utwórz przestrzeń udostępnioną i dodaj do niej aplikację, a następnie użytkowników. Więcej informacji zawiera temat Praca w przestrzeniach udostępnionych.

Rozwiązywanie problemów dotyczących udostępnionych aplikacji po wycofaniu

Jeśli opcja Udostępnij nie została wyłączona przed wycofaniem opcji Udostępnij, nie będziesz w stanie usunąć jej z aplikacji po wycofaniu. Problem ten można rozwiązać przez powielenie udostępnionej aplikacji, a następnie usunięcie aplikacji oryginalnej.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do swojej przestrzeni prywatnej.
  2. Kliknij udostępnioną aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Powiel.

    Zostanie utworzony duplikat aplikacji.

  3. Usuń udostępnioną aplikację.