Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze

Aplikacje w hubie w chmurze nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Aplikacje można ładować ręcznie lub na podstawie harmonogramu.

Informacja

Nie można ładować danych w hubie w chmurze dla aplikacji opublikowanych do huba w chmurze z wdrożenia Qlik Sense Enterprise. Aplikacje opublikowane z Qlik Sense Enterprise mogą być ładowane za pomocą konsoli QMC w Qlik Sense Enterprise.

Możesz ładować aplikacje, których jesteś właścicielem w przestrzeni prywatnej i przestrzeniach udostępnionych. Jeśli masz odpowiednie uprawnienie w przestrzeni zarządzanej, możesz ładować inne aplikacje.

Status bieżących i minionych operacji ładowania aplikacji można wyświetlić w obszarze Historia przeładowywania w sekcji Szczegóły.

Planowanie ładowania danych aplikacji

Możesz utworzyć harmonogram ładowania danych w swojej aplikacji. Qlik Sense dodaje ładowanie do kolejki ładowania zgodnie z częstotliwością, datą i godziną, które określisz w harmonogramie. Możesz zaplanować pojedyncze ładowanie danych albo powtarzające się ładowanie danych aplikacji.

Gdy planujesz pojedyncze ładowanie, wybierz konkretną datę i godzinę ładowania. Gdy planujesz powtarzające się ładowanie, wybierz interwał oraz godzinę ładowania. Dla powtarzających się ładowań można ustawić następujące interwały:

 • Co godzinę
 • Codziennie
 • Co tydzień
 • Co miesiąc
 • Co roku

Zaplanowane ładowanie można usunąć z aplikacji, ustawiając dla ładowania status Nieaktywny i zapisując.

Informacja

Daty i godziny w oknie dialogowym harmonogramu ładowania są oparte na bieżącej strefie czasowej użytkownika. Qlik Sense określa bieżącą strefę czasową zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w aplikacji, a następnie wybierz opcję Zaplanuj przeładowanie.
 2. Ustaw harmonogram jako aktywny i utwórz harmonogram.

  Wskazówka

  Jeśli opcja AM jest niewidoczna podczas ustawiania czasu ładowania, użyj paska przewijania.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ręczne ładowanie danych aplikacji

Aplikację można załadować ręcznie, dodając zadanie ładowania do kolejki ładowania.

Wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij More w aplikacji i wybierz opcję Ładuj.

Wyświetlanie historii ładowania aplikacji

Obszar Historia ładowania zawiera historię ładowania wybranej aplikacji. Można wyświetlić status, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a także czas trwania minionych i bieżących ładowań. W przypadku ładowań zakończonych niepowodzeniem można również zobaczyć dzienniki błędów.

Aby zobaczyć historię ładowania aplikacji, kliknij More w aplikacji, wybierz opcję Szczegóły, a następnie kliknij polecenie Historia przeładowywania.