Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie aplikacji w hubie w chmurze

Aplikacje mogą być dodawane do huba w chmurze poprzez tworzenie nowych aplikacji, duplikowanie istniejących aplikacji albo przesyłanie wyeksportowanych aplikacji.

Aplikacje w hubie w chmurze może utworzyć każdy członek huba w chmurze, który posiada licencję Professional.

Tworzenie nowej aplikacji

Aplikacje można tworzyć, klikając przycisk Utwórz i wybierając polecenie Utwórz aplikację. W przypadku tworzenia nowej aplikacji można podać przestrzeń docelową dla tej aplikacji. Domyślnie aplikacje są dodawane do bieżącej przestrzeni.

Duplikowanie aplikacji w hubie w chmurze

Możesz zduplikować jakąkolwiek aplikację, do której masz dostęp, klikając More w aplikacji i wybierając opcję Powiel. Duplikat można modyfikować: można dodawać do niej różne dane, a także edytować arkusze.

Duplikowanie aplikacji ma kilka zastosowań. Można na przykład skopiować aplikację, aby użyć jej jako szablonu. Aplikacje można także duplikować w ramach kontroli wersji, a starsze zapisywać w przestrzeni utworzonej do celów archiwalnych.

W zduplikowanych aplikacjach zachowywane są pierwotne źródła danych oraz dane. Jeśli pierwotne źródła danych używane w aplikacji nie zostaną utworzone, konieczne będzie ponowne utworzenie źródeł danych w aplikacji.

Informacja

Jeśli zduplikujesz aplikację opublikowaną do huba w chmurze z Qlik Sense Enterprise, wówczas źródła danych w aplikacji mogą być nieobsługiwane dla aplikacji w hubie w chmurze. W takim przypadku ładowanie danych będzie niemożliwe. Jednak w zduplikowanej aplikacji można zmieniać źródła danych.

Przesyłanie aplikacji do huba w chmurze

Aplikację wyeksportowaną z huba w chmurze lub innej wersji Qlik Sense można przesłać do huba w chmurze.

W celu przesłania aplikacji kliknij polecenie Utwórz, a następnie polecenie Prześlij aplikację, a następnie dodaj plik aplikacji .qvf do obszaru Prześlij aplikacje. Jednocześnie możesz przesłać wiele aplikacji.

Po przesłaniu aplikacji należy dodać źródła danych do przesłanej aplikacji.

Następnie można kontynuować pracę nad aplikacją. Jeśli aplikacja jest gotowa, można ją udostępnić użytkownikom huba w chmurze lub przenieść do przestrzeni udostępnionej.

Informacja

Aplikacje przesyłane do huba w chmurze muszą być z aplikacji Qlik Sense w wersji 3.1 lub nowszej.

Aplikacje On-Demand nie są obsługiwane pod kątem przesyłania do huba w chmurze.

Przygotowywanie aplikacji z innych wersji Qlik Sense do przesyłania

Hub w chmurze obsługuje przesyłanie aplikacji z innych wersji Qlik Sense, ale obowiązują pewne ograniczenia:

  • Rozmiar przesyłanych aplikacji nie może przekroczyć 500 MB.
  • Przesłane aplikacje zawierają dane załadowane już do aplikacji, ale źródła danych są usuwane. Jeśli wymagane jest przeładowanie załączonych plików i połączeń do danych, wówczas należy je dodać ponownie. Należy sprawdzić, czy dostępne są informacje w celu ponownego dodania połączeń do aplikacji.

  • Przesłane dane nie zawierają żadnych arkuszy społeczności ani prywatnych. Przed wyeksportowaniem aplikacji należy zatwierdzić wszystkie arkusze i narracje, które mają zostać zachowane jako podstawowe arkusze i narracje.
  • Aplikacje huba w chmurze Qlik Sense Enterprise on Kubernetes obsługują tylko rozszerzenia pakietów Visualization bundle i Dashboard bundle. Nieobsługiwane rozszerzenia zostaną oznaczone jako nieprawidłowe po przesłaniu aplikacji.

Dodawanie danych i zawartości do aplikacji w hubie w chmurze

Po utworzeniu nowej aplikacji należy dodać dane. Informacje dotyczące zarządzania danymi w aplikacji zawiera temat Zarządzanie danymi.

Po dodaniu danych można utworzyć arkusze, narracje i wizualizacje. W odniesieniu do aplikacji w hubie w chmurze obowiązują następujące ograniczenia:

  • Nie można eksportować arkuszy jako grafik, plików PDF ani arkuszy Excel.
  • Nie masz uprawnienia do nauki opartej na poprzednikach we Wnioskach.
  • Qlik Sense Enterprise on Kubernetes Hub w chmurze obsługuje elementy sterujące z pakietu Dashboard bundle oraz wykresy z pakietu Visualization bundle. Nie obsługuje rozszerzeń innych producentów.

Arkusze, narracje i zakładki w Twojej aplikacji są prywatne do czasu, gdy ustawisz je jako publiczne. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Więcej informacji dotyczących tworzenia arkuszy i wizualizacji zawiera: Tworzenie i edytowanie wizualizacji.