Przeskocz do zawartości głównej

Przygotowania

Otwieranie programu Qlik Sense

Otwieranie programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Aby uruchomić program Qlik Sense, trzeba wpisać jego adres internetowy w przeglądarce, na przykład https://<Twój adres dzierżawy>. Jeśli w przeglądarce zostanie otwarte okno logowania, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Dokładny adres i wprowadzane poświadczenia zależą od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense w organizacji.

Umieszczanie plików źródłowych kursu w nowej aplikacji

Folder Building an App files w pliku zip zawiera pliki danych. Przed utworzeniem aplikacji konieczne jest zapewnienie dostępu do plików danych. Wykonaj następujące czynności:

Tworzenie nowej aplikacji w programie Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do programu Qlik Sense.
 2. Kliknij polecenie Utwórz.
 3. Kliknij polecenie Utwórz aplikację.
 4. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Kurs — tworzenie aplikacji.
 5. Wybierz Przestrzeń swojej nowej aplikacji.
 6. Kliknij polecenie Utwórz.

Przesyłanie plików źródłowych kursu do Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

W przypadku korzystania z programu Qlik Sense Enterprise on Kubernetes konieczne będzie przesłanie plików danych do chmury.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację.
 2. Kliknij polecenie Dodaj dane z plików i innych źródeł.
 3. W menu po lewej stronie kliknij pozycję Pliki danych.
 4. W sekcji Skróty do folderów kliknij pozycję DataFiles.
 5. Przeciągnij wszystkie pliki danych z folderu Building an App files i upuść je we wskazanym obszarze okna dialogowego przesyłania.

  Pliki danych zostaną dodane do osobistych plików danych.

Pliki danych dodano w osobistych plikach danych.

Następnie należy dodać pliki danych do aplikacji.