Przeskocz do zawartości głównej

Przegląd aplikacji w hubie w chmurze

Gdy otworzysz aplikację w hubie w chmurze, pojawi się przegląd aplikacji. To jest miejsce przeznaczone do zarządzania arkuszami, zakładkami i narracjami.

Zawartość publiczna jest widoczna w obszarze Arkusze publiczne/Zakładki publiczne/Narracje publiczne. Twoja zawartość prywatna jest widoczna w obszarze Moje arkusze/Moje zakładki/Moje narracje. W przypadku aplikacji znajdujących się w zarządzanych przestrzeniach zawartość dodana przez innych użytkowników po opublikowaniu aplikacji jest wyświetlana w Arkuszach społeczności/Zakładkach społeczności/Narracjach społeczności.

Przegląd aplikacji

App overview.

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i nazwa aplikacji.
Element interfejsu użytkownika Opis

Możesz wybrać opcję Przegląd aplikacji lub Otwórz hub. Możesz także włączyć Tryb ekranu dotykowego, otworzyć Pomoc online i wyświetlić Informacje o Qlik Sense.

Inne wybrane opcje zależą od widoku wybranego na kartach na pasku narzędzi.

Po wybraniu Menedżera danych lub Przeglądarki modelu danych w obszarze Przygotuj można użyć polecenia Dodaj dane. W obszarze Przygotuj można także wybrać Edytor ładowania danych.

Po wybraniu opcji Arkusz w obszarze Analizuj można wybrać polecenie Ustaw arkusz jako publiczny, Pobierz arkusz jako PDF, Powiel arkusz, Usuń arkusz lub Osadź arkusz. W obszarze Analizuj można także wybrać Wnioski.

Po wybraniu pozycji Narracje w obszarze Dodaj narrację można wybrać polecenie Ustaw narrację jako publiczną, Powiel narrację lub Usuń narrację.

W zależności od tego, czy edytujesz, czy analizujesz (przeglądasz) wykresy w aplikacji, a także w zależności od uprawnień nadanych Ci przez administratora niektóre opcje mogą być niedostępne.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More

Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

 

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

B: Tworzenie arkuszy, zakładek i narracji

Wybieranie, czy w obszarze głównym chcesz wyświetlać arkusze, zakładki czy narracje.
Element interfejsu użytkownika Opis
App objects Powoduje pokazanie wszystkich arkuszy w aplikacji.
Bookmark Powoduje pokazanie wszystkich zakładek w aplikacji.
Story Mode Powoduje pokazanie wszystkich narracji w aplikacji.

C: Przycisk Utwórz nowy arkusz i przełączniki do przełączania widoku

Możesz tworzyć nowe arkusze i przełączać między widokiem siatki a widokiem listy.
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nowy arkusz Tworzenie nowego arkusza.
Grid View Przełączanie na widok siatki.
List View Przełączanie na widok listy.

D: Arkusze publiczne

Możesz wykonywać następujące czynności:

  • przeciągać arkusze, aby zmieniać ich kolejność;
  • ustawiać arkusze publiczne jako prywatne. Jeśli ustawisz arkusz jako prywatny, stajesz się jego właścicielem.
  • powielać arkusze.

E: Szczegóły arkusza

Możesz kliknąć tytuł arkusza lub narracji, aby wyświetlić szczegóły — na przykład dotyczące czasu, gdy arkusz został ustawiony jako publiczny.

F: Arkusze prywatne

Możesz wykonywać następujące czynności:

  • przeciągać arkusze, aby zmieniać ich kolejność;
  • ustawiać arkusze prywatne jako publiczne. Jeśli ustawisz arkusz jako publiczny, wówczas nie jesteś już jego właścicielem.
  • zmieniać tytuły i opisy;
  • edytować, powielać i usuwać arkusze prywatne.
InformacjaJeśli nie możesz przeciągać arkuszy, aby zmieniać ich kolejność, wyłącz w menu globalnym Tryb ekranu dotykowego.