Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Aplikacje w hubie w chmurze

Aplikacje to programy służące do wykonywania określonych działań. Aplikacje zawierają dane załadowane ze źródeł danych, które są interpretowane poprzez wizualizacje.

Aplikacje ułatwiają rozumienie danych. Źródła danych mogą być dodawane do przestrzeni. Są one dodawane z poziomu aplikacji lub tworzone w hubie w chmurze. Następnie dane są ładowane do aplikacji. Asocjacje są dokonywane pomiędzy powiązanymi tabelami danych. Z użyciem modelu danych wizualizacje są dodawane do arkuszy w aplikacji w celu interpretowania danych. Wizualizacje to wykresy, tabele i podobne reprezentacje danych. Użytkownicy z dostępem do aplikacji mogą dokonywać wyborów w wizualizacjach pozwalających na wyciąganie wniosków i wykrywanie nowych informacji.

Aplikacje w hubie w chmurze mogą być aplikacjami Qlik Sense lub QlikView.

Qlik Sense aplikacje

Aplikacje Qlik Sense w hubie w chmurze są albo tworzone w hubie w chmurze Qlik Sense albo przesyłane do niego z wdrożenia Qlik Sense Enterprise on Windows.

Aplikacje są tworzone w hubie w chmurze Qlik Sense. Aplikacje utworzone w innych wdrożeniach Qlik Sense można również przesłać do hubu w chmurze Qlik Sense. Aplikacje w hubie w chmurze można edytować i modyfikować. Informacje na temat tworzenia aplikacji i zarządzania nimi w hubie w chmurze zawarto w temacie Tworzenie aplikacji.

Jeśli użytkownik ma dostęp do aplikacji, może przeglądać jej zawartość oraz zawartość arkuszy i narracji. Informacje o sposobach korzystania z aplikacji zawarto w temacie Korzystanie z aplikacji.

Aplikacje można udostępniać innym członkom hubu w chmurze. Aplikacje można dodawać do przestrzeni udostępnionych w celu wspólnego ich opracowywania. Aplikacje zawierające poufne informacje można publikować w przestrzeniach zarządzanych przeznaczonych do wyświetlania przez określonych użytkowników. Informacje na temat współpracy z innymi członkami hubu w chmurze zawarto w temacie Współpraca i udostępnianie.

W zależności od uprawnień użytkownika w ramach aplikacji i przestrzeni, w której się znajduje, do aplikacji można również dodawać własne arkusze i narracje oraz udostępniać je innym użytkownikom. Więcej informacji na temat tworzenia treści publicznych zawarto w temacie Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Aplikacje można publikować w hubie w chmurze z poziomu Qlik Sense Enterprise on Windows. Aplikacje te są znacznie bardziej ograniczone pod względem możliwości w ramach hubu w chmurze niż aplikacje utworzone w hubie w chmurze. Więcej informacji zawiera temat Aplikacje publikowane do Qlik Sense Enterprise on Kubernetes z Qlik Sense Enterprise on Windows.

QlikView aplikacje

Członkowie hubu w chmurze z dostępem do QlikView mogą również dodawać swoje aplikacje QlikView do hubu w chmurze. Aplikacje QlikView działają tak samo jak aplikacje Qlik Sense, ale ich interfejs jest inny. Aplikacje QlikView można przesłać do hubu w chmurze lub dystrybuować z poziomu QlikView AccessPoint.

Aplikacje QlikView są przeznaczone tylko do przeglądania. Użytkownicy mogą przeglądać wizualizacje w aplikacji, ale nie mogą edytować aplikacji ani dodawać do niej własnych arkuszy. Aplikacje QlikView można udostępniać innym użytkownikom i dodawać do przestrzeni. Aplikacje QlikView zapewniają mniej możliwości działań w hubie w chmurze niż aplikacje Qlik Sense. Więcej informacji na temat działań, które można wykonać z użyciem aplikacji QlikView w hubie w chmurze, zawarto w temacie QlikView w Qlik Sense Enterprise on Kubernetes.

Więcej informacji dotyczących aplikacji QlikView oraz tworzenia i obsługiwania ich zawarto w temacie QlikView.