QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Właściwości rzędu kart

Kliknięcie rzędu kart prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości rzędu kart, umożliwiające ustawianie właściwości rzędu kart.

Czcionka Tutaj można zmienić czcionkę tekstu na karcie.
Określ krój, styl i rozmiar czcionki. Wybrana czcionka będzie stosowana do całego tekstu na kartach.

See also: