Określ komórki dla nowej kolumny

Okno dialogowe Określ komórki dla nowej kolumny służy do określania warunków automatycznego generowania nowej kolumny z istniejącej. Można do niego uzyskać dostęp ze strony Kolumna w oknie dialogowym Kreator plików: Przekształć.

Komórki i kolumny Kolumna źródłowa
Ustawia numer kolumny, z której powinny zostać skopiowane wartości komórek.
Komórki z tych wierszy
Otwiera okno dialogowe Określ warunek wiersza, w którym możliwe jest ustawienie warunku wiersza.
Kolumna docelowa
Określa liczbę kolumn docelowych.
Opcje zaawansowane Zastąp wartość null poprzednią wartością
Wypełnia puste komórki wartością z komórki powyżej.
Usuń wiersz źródłowy
Usuwa wiersz źródłowy po skopiowaniu jego zawartości.