Obiekty arkusza

Dodawanie tabel i wykresów do arkuszy umożliwia wizualizowanie danych i dokonywanie selekcji filtrowania danych.