Wyślij do pliku Excel

Eksportuje tabelę do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Tabela pojawi się w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja.

Domyślne ograniczenia dotyczące liczby wierszy i kolumn

Domyślna maksymalna liczba wierszy i kolumn w pliku eksportu Excel jest następująca:

  • 1 048 566 wierszy na arkusz. W przypadku tabel przestawnych: 1 048 566 kolumn z wymiarem. Po eksporcie można dodać 10 wierszy.
  • 16 384 kolumn na arkusz. Jeśli liczba kolumn przekroczy limit, wówczas wyeksportowany plik zostanie obcięty i nastąpi wysłanie komunikatu ostrzegawczego.