Rozszerzenia przez znak dolara

Rozszerzenia przez znak dolara to definicje tekstów zastępujących używane w skrypcie lub w wyrażeniach. Ten proces jest znany jako rozwinięcie, nawet jeśli nowy tekst jest krótszy. Zastąpienie jest wykonywane tuż przed oceną wyrażenia lub instrukcji skryptu. Pod względem technicznym jest to rozwinięcie makra.

Rozwinięcie makra zawsze zaczyna się od znaków „$(” i kończy się znakiem „)”, a treść między nawiasami definiuje sposób zastąpienia tekstu. W celu uniknięcia pomyłek z makrami skryptu poniżej będziemy określać rozszerzenia makr jako rozszerzenia przez znak dolara.

Rozszerzenia przez znak dolara mogą być używane w połączeniu ze:

  • zmiennymi
  • parametrami
  • wyrażeniami
Uwaga: Rozszerzenie przez znak dolara jest ograniczone pod względem liczby rozwinięć, jakie może obliczyć. Rozwinięcia powyżej 1000 nie będą obliczane.