QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

ProductVersion — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca pełne oznaczenie wersji produktu i numer kompilacji jako ciąg znaków. Korzystanie z tej funkcji sprawia, że numer wersji będzie zgodny z numerem wersji innych produktów Qlik takich jak Qlik Sense.

Syntax:  

ProductVersion()