Ord — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Ord() zwraca numer pozycji kodu Unicode pierwszego znaku w ciągu wejściowym.

Syntax:  

Ord(char)

Return data type: liczba całkowita