LTrim — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja LTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących.

Syntax:  

LTrim(text)

Return data type: ciąg znaków