QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Chr — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Chr() zwraca znak Unicode odpowiadający wejściowej liczbie całkowitej.

Syntax:  

Chr(int)

Return data type: string