Header is

Określa rozmiar nagłówka w plikach tabeli. Określnik header is umożliwia określenie dowolnej długości nagłówka. Nagłówek to sekcja tekstowa nieużywana przez aplikację QlikView.

Syntax:  

header is n

header is line

header is n lines

 

Długość nagłówka może być podana w bajtach (header is n) lub w liniach (header is line lub header is n lines). n musi być dodatnią liczbą całkowitą określającą długość nagłówka. Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się wartość header is 0. Określnik header is dotyczy wyłącznie plików tabeli.

Example:  

Jest to przykład tabeli źródła danych zawierającej linię tekstu nagłówka, której aplikacja QlikView nie powinna interpretować jako danych.

 
*Header line Col1,Col2 a,B c,D
 

Podczas korzystania z określnika header is 1 lines pierwsza linia nie zostanie załadowana jako dane. Na tym przykładzie określnik embedded labels informuje aplikację QlikView, aby pierwsza niewykluczona linia była interpretowana jako linia zawierająca etykiety pól.

 
LOAD Col1, Col2 FROM header.txt (txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
 

W efekcie otrzymuje się tabelę z dwoma polami, Col1 i Col2.

See also: