Star

Ciąg danych używany na potrzeby reprezentacji zestawu wszystkich danych pola w bazie danych można ustawić przy użyciu instrukcji star. Wpływa on na następne instrukcje LOAD i SELECT.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Argument Opis
string

Dowolny tekst. Należy pamiętać, że jeśli ciąg znaków zawiera spacje, wówczas musi zostać ujęty w cudzysłowy.

Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana, przyjmuje się wartość star is;, to znaczy, że symbol gwiazdki nie jest dostępny, chyba że zostało to wyraźnie określone. Ta definicja obowiązuje do momentu podania nowej instrukcji star.

Example:  

Poniższy przykład zawiera wyodrębnienie skryptu ładowania danych z dostępem do sekcji.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Obowiązują następujące ustalenia:

  • Znak Star to *.
  • Użytkownik USER1 nie widzi pola SALES.
  • Użytkownik USER2 nie widzi pola WAREHOUSE .
  • Użytkownik USER3 nie widzi pola EMPLOYEES.
  • Użytkownik USER4 jest dodawany dwukrotnie do rozwiązania, aby OMINĄĆ dla pola dotyczące tego użytkownika: SALES i WAREHOUSE.
  • Użytkownik USER5 ma dodaną “*” co oznacza, że wszystkie pola w polu OMIT są niedostępne. Symbol gwiazdki (*) oznacza wszystkie wartości na liście, a nie wszystkie wartości pola.
  • Użytkownik USER5 nie widzi pól SALES, WAREHOUSE i EMPLOYEES , ale widzi pole ORDERS.