QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Podstawowe funkcje agregacji

Podstawowe funkcje agregacji to grupa najczęściej używanych funkcji agregacji.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Kliknij nazwę funkcji w opisie składni, aby uzyskać więcej informacji.

Podstawowe funkcje agregacji w skrypcie ładowania

Podstawowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu

Funkcji agregacji wykresu można używać tylko w polach wyrażeń wykresu. Wyrażenie argumentu jednej funkcji agregacji nie może zawierać innej funkcji agregacji.