Uaktualnianie i aktualizowanie programu QlikView Desktop

W celu zaktualizowania lub uaktualnienia programu QlikView Desktop należy postępować zgodnie z procedurami, które są dostępne w kolejnych sekcjach.

Uaktualnianie programu QlikView Desktop

W celu uaktualnienia programu QlikView Desktop należy pobrać nowszą wersję przeznaczoną do instalacji z witryny qlik.com i postępować zgodnie z procedurami z kreatora instalacji.

Najlepsze praktyki przed uaktualnieniem

W celu pomyślnego uaktualnienia programu QlikView Desktop należy uwzględnić następujące najlepsze praktyki:

  • Przed uaktualnieniem programu QlikView Desktop upewnij się, że posiadasz ważną umowę o serwisowanie. Próba uaktualnienia bez ważnej umowy o serwisowanie spowoduje ograniczoną funkcjonalność programu QlikView Desktop. Zob.: Maintenance contract on upgrade (Umowa o serwisowanie podczas uaktualniania).
  • Jeśli w instalacjach QlikView Desktop używany jest niestandardowy konektor lub niestandardowe rozszerzenie, wówczas przed uaktualnieniem należy sprawdzić, czy taka funkcja jest obsługiwana w nowszej wersji. Obsługiwane funkcje można sprawdzić w sekcji Download (Materiały do pobrania) w witrynie qlik.com.

Aktualizowanie programu QlikView Desktop

W menu Pomoc programu QlikView dostępna jest opcja Aktualizacja oprogramowania QlikView.... Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie witryny internetowej aktualizacji aplikacji QlikView z aktualizacjami dostępnymi dla używanej wersji QlikView. Zakres dostępnych aktualizacji zależy od informacji pobranych z używanej licencji na oprogramowanie QlikView i systemu operacyjnego.