Nowa zmienna

Okno dialogowe Nowa zmienna otwiera się po kliknięciu pozycji Nowa zmienna w sekcji Właściwości pola wprowadzania: Ogólne lub Nowy... w sekcji Właściwości dokumentu: Zmienne. W sekcji Nazwa zmiennej można wprowadzić nazwę nowej zmiennej.