Polecenia menu

W tym rozdziale opisano menu dostępne na pasku menu u góry ekranu. Większość poleceń można też skonfigurować jako przyciski na paskach narzędzi.