QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Tabele luźno powiązane

Załadowanie do QlikView danych zawierających odwołania cykliczne powoduje automatyczne utworzenie tabel luźno powiązanych. Zapobiega to zapętleniu wewnętrznej logiki podczas przetwarzania odwołań cyklicznych. Przewidywalne i zrozumiałe wizualizowanie danych wymaga odpowiedniego postępowania z takimi tabelami luźno powiązanymi.