Skrypt ukryty

Skrypt ukryty to specjalna część skryptu, która będzie wykonywana przed zwykłym skryptem przy każdym przeładowaniu. Skrypt ukryty jest chroniony hasłem.

Po wybraniu opcji Edytuj skrypt ukryty z menu Plik w oknie dialogowym Edytuj skrypt zostanie wyświetlone żądanie hasła, które trzeba wprowadzić przy każdym dostępie do skryptu ukrytego. Przy pierwszym dostępie do skryptu ukrytego w dokumencie (czyli przy tworzeniu skryptu) konieczne będzie potwierdzenie nowego hasła. Następnie na lewo od pozostałych kart skryptu zostanie wyświetlona karta skryptu ukrytego, która pozostanie otwarta do momentu zamknięcia dokumentu.

Uwaga: W przypadku używania skryptu ukrytego nie można używać polecenia binary w skrypcie zwykłym.
Uwaga: Okno dialogowe Postęp nie jest aktualizowane podczas wykonywania skryptu ukrytego, chyba że zaznaczono opcję Pokaż postęp dla skryptu ukrytego na stronie Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Do pliku dziennika skryptu nie są dołączane wpisy inne niż instrukcje Trace.
Uwaga: Jeśli skrypt ukryty zawiera sekcję section access, taka sekcja nie będzie dozwolona w skrypcie zwykłym ani w żadnym skrypcie zaczynającym się od instrukcji binary load w pliku QlikView zawierającym ukryty skrypt.