Połącz ze źródłem danych

To okno dialogowe służy do tworzenia połączenia ze źródłem danych ODBC. To okno dialogowe jest otwierane po kliknięciu przycisku Połącz na stronie Dane panelu Narzędzia w oknie dialogowym Edytuj skrypt, jeśli wybrano opcję bazy danych ODBC.

Na tej stronie należy wybrać źródło danych. Domyślnie wyświetlane są tylko nazwy DSN systemu. W celu wyświetlania wszystkich nazw DSN należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż DSN użytkownika.

W razie potrzeby można określić wartości Nazwa użytkownika i Hasło dla źródła danych. Połączenie można również przetestować, naciskając przycisk Testuj połączenie.

Na koniec kliknij przycisk OK. Instrukcja CONNECT jest gotowa.