Obszar koloru

Większość kolorowych powierzchni w układzie QlikView można sformatować w oknie dialogowym Obszar koloru. Należy określić pełny kolor zakrywający cały obszar, albo efekt gradientu kolorów. Opisane poniżej opcje gradientu kolorów są niedostępne w niektórych sytuacjach i w takim przypadku będą w oknie dialogowym wyszarzone, np. dla kolorów tekstu.

Pełny kolor Opcja podstawowa w przypadku użycia pojedynczego jednolitego Koloru podstawowego.
Gradient jednego koloru Ta opcja obejmuje użycie zmiennej Jasności w celu utworzenia efektu gradientu kolorów.
Gradient z dwóch kolorów Efekt gradientu kolorów jest tworzony między Kolorem podstawowym a określonym Drugim kolorem.

Kolory mogą być stałe lub obliczane zgodnie z parametrami określonymi w grupach Kolor podstawowy i Drugi kolor.

Podgląd wszelkich ustawień kolorów można wyświetlać w oknie dialogowym.

W grupie Kolor podstawowy są określane kolory podstawowe dla powierzchni jednolitych i gradientów.

Stałe Ta opcja określa pojedynczy podstawowy kolor. W celu zmiany koloru kliknij kolorowy przycisk.
Obliczone Kolor może być dynamicznie obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być prawidłową reprezentacją koloru, do której uzyskania służą funkcje koloru. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny.
Jasność Gdy używany jest Gradient jednego koloru, ten suwak określa względne cieniowanie/jasność koloru po przeciwnej stronie gradientu. Ustawienie określane przez suwak zmienia się z ciemniejszego (lewa strona) na jaśniejsze (prawa strona). W pozycji środkowej ustawienie odpowiada jednolitemu kolorowi.

W grupie Drugi kolor określany jest drugi kolor dla gradientów dwukolorowych.

Stałe Ta opcja określa pojedynczy podstawowy kolor. W celu zmiany koloru kliknij kolorowy przycisk.
Obliczone Kolor może być dynamicznie obliczany z wyrażenia z użyciem funkcji koloru.

Jeśli wybrano opcję Gradient jednego koloru lub Gradient dwukolorowy, wówczas kierunek efektu gradientu jest określany przez ustawienia z grupy Styl gradientu. Połączenie dostępnych opcji (Poziomo, Pionowo itp.) umożliwia uzyskanie innych wyników — wystarczy kliknąć jeden z czterech obszarów przycisku, które reprezentują kierunek gradientu.

See also: