QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test

Funkcje z-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną z-test dla dużych prób (powyżej 30 obserwacji) i przy znanej wariancji. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wykresów na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji z-test dostępnych w QlikView. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji wykresów z-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby

Użyte tutaj dane z próby są takie same jak dane użyte w przykładach dotyczących funkcji t-test. Rozmiar próby byłby w zwykłych okolicznościach uznawany za zbyt mały dla testu z, ale jest wystarczające na potrzeby zilustrowania sposobu korzystania z różnych funkcji z-test w QlikView.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Porada: Jeśli utworzono dokument dla funkcji t-test można na jego podstawie utworzyć nowy arkusz dla tych funkcji.
 3. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcjarecno(), ponieważ tabelacrosstable wymaga trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

 4. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Tworzenie wykresów dla funkcji z-test

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu tabelę prostą i wybierz wymiar Type.

 2. Dodaj następujące wyrażenia:

 3. Etykieta Wyrażenie
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
Porada: Możesz zmienić sposób formatowania liczb z miar w celu uzyskania bardziej czytelnych wyników. Tabelę będzie łatwiej odczytać, jeśli w większości wyrażeń formatowanie liczb zostanie ustawione na dwa miejsca dziesiętne. W przypadku na przykład funkcji ZTest Sig można skorzystać z następującego formatowania: Number, a następnie zmiana wzorca formatowania na # ##.

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji z-test dla danych z próby będzie zawierać następujące wartości:

Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

Tworzenie wykresów dla funkcji z-testw

Funkcje z-testw są stosowane w przypadku, gdy szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym. Wyrażenia takie wymagają podania wartości argumentu weight. W poniższych przykładach użyto wszędzie wartości 2, ale można w tym celu użyć wyrażenia, które określi wartość argumentu weight dla każdej obserwacji.

Examples and results:  

W przypadku zastosowania tych samych danych z próby i formatów liczb co w funkcjach z-test tabela docelowa dla funkcji z-testw będzie zawierać następujące wartości:

Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49