Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

W tej sekcji opisano funkcje dostępne w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu aplikacji QlikView w celu przekształcania i agregowania danych.

Wiele funkcji można stosować w ten sam sposób w zarówno w skryptach ładowania, jak i wyrażeniach wykresu, ale istnieje kilka wyjątków:

  • Niektóre funkcje można stosować tylko w skryptach ładowania; są one oznaczone jako — funkcje skryptu.
  • Niektóre funkcje można stosować tylko w wyrażeniach wykresu; są one oznaczone jako funkcje wykresu.
  • Niektóre funkcje można stosować w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu, ale z różnicami w parametrach i aplikacji. Są one opisane w oddzielnych tematach oznaczonych jako funkcja skryptu lub funkcja wykresu.