Znaczniki pól

Znaczniki pól umożliwiają dodawanie metadanych do pól w modelu danych. Istnieją dwa rodzaje znaczników pól:

 • Systemowe znaczniki pól

  Systemowe znaczniki pól są generowane automatycznie podczas wykonywania skryptu i ładowania danych. Niektóre znaczniki w skrypcie można modyfikować. Znaczniki systemowe są zawsze poprzedzone znakiem $.

 • Niestandardowe znaczniki pól

  Można dodawać niestandardowe znaczniki do pól w skrypcie ładowania przy użyciu instrukcji Tag. Nazwy znaczników niestandardowych muszą być różne od wszystkich nazw znaczników systemowych.

  Zob.: Tag

  Zob.: Untag

Systemowe znaczniki pól

Następujące systemowe znaczniki pól są generowane pod koniec generowania skryptu.

Tag Opis Można je modyfikować w skrypcie.
$system

Pole systemowe generowane przez aplikację QlikView podczas wykonywania skryptu.

Zob.: Pola systemowe

Nie
$key Pole klucza udostępniające powiązanie między co najmniej dwoma tabelami. Nie
$keypart Pole należy do co najmniej jednego klucza syntetycznego. Nie
$syn

Klucz syntetyczny

Zob.: Klucze syntetyczne

Nie

$hidden

Pole ukryte, to znaczy niewyświetlane na żadnej liście selekcji pól podczas tworzenia wykresów, wymiarów lub miar. Pól ukrytych można używać w wyrażeniach, ale należy podać nazwę pola.

Aby określić, które pola mają być ukryte, można użyć zmiennych systemowych HidePrefix i HideSuffix.

Zob.: HidePrefix

Zob.: HideSuffix

Tak
$numeric Wszystkie wartości pola (różne od NULL) są liczbowe. Tak
$integer Wszystkie wartości pola (różne od NULL) są liczbami całkowitymi. Tak
$text Pole nie zawiera żadnych wartości liczbowych. Tak
$ascii Wartości pola zawierają wyłącznie standardowe znaki ASCII. Tak
$date Wszystkie wartości pola (różne od NULL) można interpretować jako daty (liczby całkowite). Tak
$timestamp Wszystkie wartości pola (różne od NULL) można interpretować jako znaczniki czasu. Tak

Następujące znaczniki są ustawiane w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Tabele oraz mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika:

 • $dimension — określa pole zalecane do użycia w wymiarach wykresów, na listach wartości itd.
 • $measure — określa pole zalecane do użycia w wyrażeniach.