OpenUrlTimeout

Ta zmienna definiuje limit czasu w sekundach, jaki aplikacja QlikView powinna uwzględniać podczas pobierania danych ze źródeł URL (np. stron HTML). Jeśli zostanie pominięta, wówczas limit czasu będzie ustawiony na około 20 minut.

Składnia:  

OpenUrlTimeout

Przykład:  

set OpenUrlTimeout=10;

Zob. także: