Hash160 — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Hash160() zwraca 160-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem 27 znaków.

Składnia:  

Hash160(expr{, expression})

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Przykład:  

Hash160 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash160 ( Region, Year, Month )