Hash128 — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Hash128() zwraca 128-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem 22 znaków.

Składnia:  

Hash128(expr{, expression})

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Przykład:  

Hash128 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash128 ( Region, Year, Month )