Unqualify

Instrukcja Unqualify służy do wyłączania kwalifikowania nazw pól, które zostało wcześniej włączone przy użyciu instrukcji Qualify.

Składnia:  

Unqualify *fieldlist

Argumenty:  

Argument Opis
*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej instrukcji Qualify.

Przykład 1:  

Unqualify *;

Przykład 2:  

Unqualify TransID;

Zob. także: